W Niemenczynie dzieci cieszyły się z pięknie odnowionego przedszkola

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść przecina symboliczną wstęgę Fot. archiwum ASRW

24 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie przedszkola w Niemenczynie (ul. Kranto 21). W uroczystości udział wzięli oraz życzenia maluchom i ich rodzicom złożyli: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, poseł na Sejm RL Leonard Talmont, radny Samorządu m. Wilna, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, starosta m. Niemczyn Mieczysław Borusewicz, starosta gminy Niemenczyn Edward Puncewicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska, która również złożyła życzenia w imieniu posła do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego AWPL Waldemara Tomaszewskiego, oraz szefowie licznych delegacji z Polski.

Goście na ręce dyrektor przedszkola Walentyny Komarowskiej złożyli prezenty i upominki, większość z nich, takie jak sprzęt multimedialny, zabawki, ogólnokształcące gry planszowe, można będzie wykorzystać w procesie nauczania w przedszkolu.

Ks. Wacław Wołodkowicz wyświęcił odnowiony budynek, natomiast mer rejonu wileńskiego Maria Rekść przecięła symboliczną wstęgę, zapraszając roześmianych przedszkolaków do swych klas.

Roześmiani przedszkolacy tańczyli i śpiewali Fot. archiwum ASRW

Przedszkole w Niemenczynie oddano do użytku po gruntownej rekonstrukcji i remoncie. Prace trwały od listopada 2009 r. do września br. W prace remontowo-rekonstrukcyjne zainwestowano 5,7 mln Lt, w tym 2,28 mln – to środki z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego, 2,2 mln Lt – wsparcie pieniężne Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, pozostałe 1,22 mln Lt – pozyskane środki z funduszy Unii Europejskiej. Prace wykonała wyłoniona w drodze przetargu firma budowlana „Vetrūna“.

Przedszkole w Niemenczynie zostało zbudowane na początku lat 70-ych ubiegłego stulecia, toteż potrzebowało gruntownego remontu. W ramach przeprowadzonych prac wymieniono i ocieplono dachy w budynkach przedszkola, ocieplono ściany zewnętrzne, całkowicie wymieniono wewnętrzne wyposażenie inżynieryjne (system grzewczy, system wentylacyjny, urządzenia hydrauliczne). W niektórych miejscach podstawowego budynku wymieniono wewnętrzne przegródki ścian. Został także kapitalnie odnowiony zewnętrzny system inżynieryjny, uporządkowano teren otaczający przedszkole, wybudowano ogrodzenie działki. Dodatkowo urządzono 10 placyków zabaw dla dzieci.

W przedszkolu, do którego może uczęszczać 200 dzieci, działają polskie, litewskie i rosyjskie grupy nauczanie przedszkolnego.

Poczęstunek dla maluchów w odnowionym przedszkolu Fot. archiwum ASRW

Obecnie budowane jest również przedszkole w Mickunach, koszta budowy którego wynoszą około 2 mln Lt. W przedszkolu będą działać 4 grupy, czyli naukę rozpocznie około 80 dzieci. Zakończenie budowy zaplanowane jest do końca grudnia br. Środki na budowę przedszkola przeznaczył Samorząd Rejonu Wileńskiego oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Równolegle wykonywane są prace rekonstrukcyjno-remontowe w przedszkolach w Kowalczukach, Mejszagole, Pogirach, Niemieżu oraz w Niemenczynie (stary budynek odnowionego przedszkola), w trakcie których wykorzystywane są środki unijne oraz środki z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Trwają również prace rekonstrukcyjno-remontowe pomieszczeń starego gmachu polskiego Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (ul. Mickevičiaus 18). Na rekonstrukcję pomieszczeń środki pozyskano z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (około 1,6 mln Lt), remont pomieszczeń odbywa się ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.