Więcej

  W Niemenczynie dzieci cieszyły się z pięknie odnowionego przedszkola

  Czytaj również...

  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść przecina symboliczną wstęgę Fot. archiwum ASRW

  24 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie przedszkola w Niemenczynie (ul. Kranto 21). W uroczystości udział wzięli oraz życzenia maluchom i ich rodzicom złożyli: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, poseł na Sejm RL Leonard Talmont, radny Samorządu m. Wilna, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, starosta m. Niemczyn Mieczysław Borusewicz, starosta gminy Niemenczyn Edward Puncewicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska, która również złożyła życzenia w imieniu posła do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego AWPL Waldemara Tomaszewskiego, oraz szefowie licznych delegacji z Polski.

  Goście na ręce dyrektor przedszkola Walentyny Komarowskiej złożyli prezenty i upominki, większość z nich, takie jak sprzęt multimedialny, zabawki, ogólnokształcące gry planszowe, można będzie wykorzystać w procesie nauczania w przedszkolu.

  Ks. Wacław Wołodkowicz wyświęcił odnowiony budynek, natomiast mer rejonu wileńskiego Maria Rekść przecięła symboliczną wstęgę, zapraszając roześmianych przedszkolaków do swych klas.

  Roześmiani przedszkolacy tańczyli i śpiewali Fot. archiwum ASRW
  Reklama

  Przedszkole w Niemenczynie oddano do użytku po gruntownej rekonstrukcji i remoncie. Prace trwały od listopada 2009 r. do września br. W prace remontowo-rekonstrukcyjne zainwestowano 5,7 mln Lt, w tym 2,28 mln – to środki z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego, 2,2 mln Lt – wsparcie pieniężne Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, pozostałe 1,22 mln Lt – pozyskane środki z funduszy Unii Europejskiej. Prace wykonała wyłoniona w drodze przetargu firma budowlana „Vetrūna“.

  Przedszkole w Niemenczynie zostało zbudowane na początku lat 70-ych ubiegłego stulecia, toteż potrzebowało gruntownego remontu. W ramach przeprowadzonych prac wymieniono i ocieplono dachy w budynkach przedszkola, ocieplono ściany zewnętrzne, całkowicie wymieniono wewnętrzne wyposażenie inżynieryjne (system grzewczy, system wentylacyjny, urządzenia hydrauliczne). W niektórych miejscach podstawowego budynku wymieniono wewnętrzne przegródki ścian. Został także kapitalnie odnowiony zewnętrzny system inżynieryjny, uporządkowano teren otaczający przedszkole, wybudowano ogrodzenie działki. Dodatkowo urządzono 10 placyków zabaw dla dzieci.

  W przedszkolu, do którego może uczęszczać 200 dzieci, działają polskie, litewskie i rosyjskie grupy nauczanie przedszkolnego.

  Poczęstunek dla maluchów w odnowionym przedszkolu Fot. archiwum ASRW

  Obecnie budowane jest również przedszkole w Mickunach, koszta budowy którego wynoszą około 2 mln Lt. W przedszkolu będą działać 4 grupy, czyli naukę rozpocznie około 80 dzieci. Zakończenie budowy zaplanowane jest do końca grudnia br. Środki na budowę przedszkola przeznaczył Samorząd Rejonu Wileńskiego oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

  Równolegle wykonywane są prace rekonstrukcyjno-remontowe w przedszkolach w Kowalczukach, Mejszagole, Pogirach, Niemieżu oraz w Niemenczynie (stary budynek odnowionego przedszkola), w trakcie których wykorzystywane są środki unijne oraz środki z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Trwają również prace rekonstrukcyjno-remontowe pomieszczeń starego gmachu polskiego Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (ul. Mickevičiaus 18). Na rekonstrukcję pomieszczeń środki pozyskano z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (około 1,6 mln Lt), remont pomieszczeń odbywa się ze środków budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Reklama

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...