Europejska Fundacja Praw Człowieka: Poparcie dla inicjatywy Tomasza Snarskiego

70

Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z poparciem dla inicjatywy asystenta Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego Tomasza Snarskiego, który 31 marca 2011 roku do Parlamentu Europejskiego wysłał petycję pt. „Prawa językowe Polaków na Litwie”, której problematyka będzie przedmiotem prac Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

Petycja porusza głównie problem uprawnień językowych polskiej mniejszości: pisowni imion i nazwisk, używania oznaczeń miejscowości czy ulic w języku mniejszości. Zabiega również o przestrzeganie standardów europejskiego systemu ochrony praw człowieka na Litwie (pełna treść petycji znajduje się na stronie Fundacji).

Skutkiem interwencji Pana Tomasza Snarskiego jest to, że Parlament Europejski w ramach prac Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego zapozna się bliżej z problemami polskiej mniejszości na Litwie. Pierwsze działania w tym zakresie zostały już podjęte. 19 lipca Erminia Mazzoni, przewodnicząca Komisji Petycji PE, poinformowała, że petycja została rozpatrzona przez Komisję. Uznano, że poruszone w niej kwestie przesądzają o dopuszczalności petycji, a jej przedmiot objęty jest zakresem działalności Unii Europejskiej. Komisja Petycji PE wszczęła badanie petycji i postanowiła zwrócić się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie wstępnego badania różnych aspektów zagadnienia.

EFPCz, realizując swój nadrzędny cel, jakim jest obrona praw człowieka, stanowczo zachęca do podpisywania wniosków popierających petycję Pana Tomasza Snarskiego. Znaczna liczba wniosków mogłaby spowodować nagłośnienie problemów polskiej mniejszości oraz uwiarygodnienie zarzutów zawartych w petycji, podwyższając tym samym szanse jej powodzenia. Zachęcamy zatem wszystkich zainteresowanych do jej poparcia.

Wzór pisma poparcia petycji jest dostępny na stronie internetowej Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

Można go wysyłać bezpośrednio drogą pocztową na adres Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego:
European Parliament
Committee on Petitions
The Secretariat
Rue Wirtz B-1047 Bruxelles,
faksem +32 2 284 68 44,
bądź drogą mailową na adres: ip-PETI@europarl.europa.eu.

Wniosek można również składać za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego:
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=PL

Wypełnione pismo poparcia petycji można również kierować do nas na adres:

ul. Liepkalnio 103, LT-02121, Wilno. Zapraszamy także do naszego biura codziennie

w godz.:

Pn. 9.00-13.00
Wt. 15.00-19.00
Śr. 9.00-13.00
Czw. 9.00-13.00
Pt. 15.00-19.00

Fundacja stoi w obronie praw człowieka. Twoich praw!

Europejska Fundacja Praw Człowieka
www.efhr.eu, e-mail: efhr@efhr.eu
tel.: +37069150822

10 KOMENTARZE

 1. W pełni popieramy i bardzo zachęcam wszystkich do zbierania wśród znajomych, rodzin, kolegów w pracy, na spotkaniach wyborczych, popisów pod tą petycją.Wystarczy przekserować tekst poparcia i podpisany dostarczyć do najbliższego biura Wspólnoty Polskiej, lub w inny sposób dostarczyć na adres Fundacji w Wilnie.Byłbym ostrożny z litewską pocztą.Polecam też zbieranie podpisów w trakcie wycieczek i pielgrzymek , nie tylko do Wilna.

 2. Brawo EFPC.
  Chętnie poparłbym inicjatywę lecz, jak widzę wniosek jest przygotowany tylko dla mieszkańców Litwy.

  A co z moimi prawami? Też mieszkańca UE.
  Dlaczegóż to mam biernie godzić się na utratę rodziny z powodu szykan wobec niej w przypadku podtrzymywania kontaktu ze mną?

  Dlaczegóż to mam być pozbawiony prawa swobodnego komunikowania się, z członkami mojej rodziny zamieszkałej na Litwie, w naszym wspólnym języku ojczystym?

  Dlaczegóż to ich uzasadnione obawy, przed nietolreowanym przez władze LT kontaktami ze mną, mają zniechęcać mnie i ich do podejmowania wspólnych projektów zarówno w sferze gospodarki jak i społecznej?

  Dlaczego?
  Dlaczego??
  Dlaczego???!!!

 3. Do Maur 2:
  Absolutnie nie, wniosek jest przygotowny dla KAŻDEGO , w tym dla każdego Koroniarza i Polonusa.
  Przecież Pan Tomasz Snarski jest obywatelem RP z Trójmiasta i to jego wniosek-petycja został przyjęty w Komisji Europejskiej. Podpisuj i natychmiast wysyłaj i pozbieraj kilka tysięcy podpisów wokół siebie.
  Pozdrawiam
  ps.
  Ten wniosek już od pewnego czasu jest do przeczytania w Sieć.

 4. Cyt. z wniosku …”Jako obywatel/ka Litwy i Unii Europejskiej, przynależąca/y do polskiej mniejszości narodowej, potwierdzam zgodność poruszanych w skardze Pana Snarskiego zagadnień.”

  W takim wypadku wniosek wymaga przeredagowania. Ten ze strony EFPC nie nadaje się do zastosowanie. Ale każdy może go sobie pobrać i przeredagować po swojemu. Ja wysyłem taka wersję:

  …….…………………..
  miejscowość, data

  European Parliament
  Comittee on Petitions

  The Secretariat
  rue Wiertz
  B – 1047 Bruxellles
  fax +32 2 284 68 44

  dotyczy petycji o numerze: 0358/2011 (KLC/mjd(IPOL-COM-PETI D(2011)33980).)

  Prawa językowe Polaków na Litwie

  Niniejszym pismem popieram petycję zgłoszoną przez Pana Tomasza Snarskiego,
  o numerze 0358/2011, przyjętą do rozpatrzenia przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego.
  Zwracam się do Parlamentu Europejskiego z prośbą o wyjaśnienie obecnej sytuacji Polaków na Litwie. Jako obywatel/ka Unii Europejskiej, mający bliskie związki rodzinne z polską mniejszością narodową na Litwie, potwierdzam zgodność poruszanych w skardze Pana Snarskiego zagadnień. Czuję się bezpośrednio dotknięta/y sytuacją mniejszości polskiej na Litwie. Potwierdzam dyskryminację Polaków na Litwie, przejawiającą się w aktach publicznej oraz prywatnej dyskryminacji. Polakom nie zwraca się znacjonalizowanej ziemi, zabrania się używania oryginalnej pisowni imion i nazwisk w ojczystym języku, używania oznaczeń miejscowości czy ulic w języku mniejszości, karze się za pisanie, a nawet rozmawianie w języku polskim.
  Znane są mi/nam przypadki ataków nacjonalistycznych na Polaków,w tym członków naszych rodzin -np. pobiciu staruszków, umundurowanych kombatantów II WŚ, powracających do domu po uroczystościach patriotycznych. Wiemy oszykanowaniu i zastraszaniu naszych rodaków. Nadto ostatnie zmiany w zakresie prawa oświatowego zmierzają do znacznego ograniczenia możliwości rozwijania i kultywowania języka i dziedzictwa kulturowego polskiej mniejszości i do przymusowej asymilacji.
  W mojej/naszej ocenie Litwa nie przestrzega praw człowieka w zakresie obejmującym uprawnienia mniejszości narodowych. Proszę Parlament Europejski, jako instytucję służącą obywatelom Unii Europejskiej oraz współtworzącą europejską demokrację i prawa człowieka,
  o podjęcie działań w tej sprawie.

  ————————- —————————–
  imię i nazwisko podpis

 5. Cieszy mnie to, że EFPC tę petycję popiera.
  Wniosek rzeczywiście prosty do wypełnienia i przesłania poprzez internet.

 6. Jest calkiem mozliwe ze Komisja po zbadaniu petycji ja odrzuci stwierdzajac to, co juz stwierdzil przy okazji rozpatrywania kwestii pisowni nazwisk ETS, ze te kwestie nienaleza do kompetencji Unii, wowczas Litwini dostana jeszcze jeden argument na poparcie swojej polityki 🙁

 7. Jest całkiem możliwe ,że Komisja przyjmie i zgodzi się z treścią petycji i zażąda od władz LT konkretnych działań w określonym czasie 🙂

Comments are closed.