Europejska Fundacja Praw Człowieka: Poparcie dla inicjatywy Tomasza Snarskiego

Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z poparciem dla inicjatywy asystenta Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego Tomasza Snarskiego, który 31 marca 2011 roku do Parlamentu Europejskiego wysłał petycję pt. „Prawa językowe Polaków na Litwie”, której problematyka będzie przedmiotem prac Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

Petycja porusza głównie problem uprawnień językowych polskiej mniejszości: pisowni imion i nazwisk, używania oznaczeń miejscowości czy ulic w języku mniejszości. Zabiega również o przestrzeganie standardów europejskiego systemu ochrony praw człowieka na Litwie (pełna treść petycji znajduje się na stronie Fundacji).

Skutkiem interwencji Pana Tomasza Snarskiego jest to, że Parlament Europejski w ramach prac Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego zapozna się bliżej z problemami polskiej mniejszości na Litwie. Pierwsze działania w tym zakresie zostały już podjęte. 19 lipca Erminia Mazzoni, przewodnicząca Komisji Petycji PE, poinformowała, że petycja została rozpatrzona przez Komisję. Uznano, że poruszone w niej kwestie przesądzają o dopuszczalności petycji, a jej przedmiot objęty jest zakresem działalności Unii Europejskiej. Komisja Petycji PE wszczęła badanie petycji i postanowiła zwrócić się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie wstępnego badania różnych aspektów zagadnienia.

EFPCz, realizując swój nadrzędny cel, jakim jest obrona praw człowieka, stanowczo zachęca do podpisywania wniosków popierających petycję Pana Tomasza Snarskiego. Znaczna liczba wniosków mogłaby spowodować nagłośnienie problemów polskiej mniejszości oraz uwiarygodnienie zarzutów zawartych w petycji, podwyższając tym samym szanse jej powodzenia. Zachęcamy zatem wszystkich zainteresowanych do jej poparcia.

Wzór pisma poparcia petycji jest dostępny na stronie internetowej Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

Można go wysyłać bezpośrednio drogą pocztową na adres Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego:
European Parliament
Committee on Petitions
The Secretariat
Rue Wirtz B-1047 Bruxelles,
faksem +32 2 284 68 44,
bądź drogą mailową na adres: ip-PETI@europarl.europa.eu.

Wniosek można również składać za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego:
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=PL

Wypełnione pismo poparcia petycji można również kierować do nas na adres:

ul. Liepkalnio 103, LT-02121, Wilno. Zapraszamy także do naszego biura codziennie

w godz.:

Pn. 9.00-13.00
Wt. 15.00-19.00
Śr. 9.00-13.00
Czw. 9.00-13.00
Pt. 15.00-19.00

Fundacja stoi w obronie praw człowieka. Twoich praw!

Europejska Fundacja Praw Człowieka
www.efhr.eu, e-mail: efhr@efhr.eu
tel.: +37069150822