Oświadczenie

2011-09-21
WILNO

My, członkowie Polsko-Litewskiego Zespołu Ekspertów Edukacyjnych i Przedstawicieli Mniejszości Narodowych, uczestnicy spotkania w Warszawie w dniu 19 września 2011 r. oświadczamy, że kategorycznie nie zgadzamy się z opinią, która już się ukazała i dalej jest rozpowszechniana, że jakoby nie dążyliśmy do porozumienia.

Zwracamy uwagę, że na początku spotkania zespołu ekspertów, zarówno w Druskiennikach jak i w Warszawie, akcentowaliśmy żądania rodziców, uczniów, całej społeczności polskiej na Litwie w kwestii nowej Ustawy o oświacie. Obawy wynikające ze stosowania tej ustawy wciąż nie zostały rozwiane. Dlatego też stwierdzenie, że w Warszawie zostało wypracowane wspólne stanowisko i nastąpiło porozumienie na poziomie ekspertów, wprowadza w błąd opinię publiczną na Litwie. Oświadczamy, że nadal nie porozumiano się w kluczowych kwestiach: nieujednolicania programów nauczania języka litewskiego i egzaminu maturalnego, przywrócenia języka polskiego ojczystego na listę obowiązkowych egzaminów na maturze, zapisów dotyczących reorganizacji i akredytacji szkół mniejszości narodowych.

Czesław Dawidowicz
Józef Kwiatkowski