KOMUNIKAT O WYPŁACIE STYPENDIÓW

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21-30.11.2011r., w godzinach od 9.00 do 13.00 w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie przy ul. Smėlio 22A będą wypłacane stypendia osobom, które znajdują się na liście studentów, zakwalifikowanych do otrzymania stypendium Fundacji SEMPER POLONIA, w semestrze jesiennym roku akademickiego 2011/2012, zamieszczonej na stronie internetowej www.semperpolonia.pl.

Zainteresowani zobowiązani są do przyniesienia ze sobą dokumentu tożsamości oraz ważnej legitymacji studenckiej ze swojej uczelni (w przypadku braku legitymacji studenckiej — aktualnego zaświadczenia z uczelni potwierdzającego fakt studiowania).

Termin wypłat nie będzie przedłużany, dlatego osobom, które nie przyjdą w terminie, stypendium przepadnie.

UWAGA. Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu student, któremu zostało przyznane stypendium, nie będzie mógł osobiście podpisać „Umowy o przyznanie stypendium Fundacji Semper Polonia” na I semestr roku akademickiego 2011/2012 i odebrać stypendium, może notarialnie upoważnić inną osobę do podpisania tej umowy z załącznikami i odbioru pieniędzy. Pełnomocnictwo takie musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza. Ważne jest też, żeby przy sporządzaniu pełnomocnictwa student przedstawił Notariuszowi ważną legitymacją studencką, bądź w przypadku braku legitymacji studenckiej — aktualnie wydane zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt studiowania, a Notariusz odpowiednio tę czynność zapisał w pełnomocnictwie.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie