W obronie Polaków na Litwie w Święto Niepodległości w Warszawie

Protestujący rozwinęli po dwa transparenty po obu stronach trasy Fot. archiwum

Podobnie jak w roku ubiegłym, w tym roku, w trakcie oficjalnych obchodów Święta Niepodległości na Placu Piłsudskiego w Warszawie, członkowie stowarzyszenia Memoriae Fidelis oraz reprezentant Federacji Organizacji Kresowych protestowali przeciwko dyskryminacji przez władze litewskie Polaków na Litwie. Bezpośrednią przyczyną protestu był udział w warszawskich obchodach prezydent Litwy Dali Grybauskaitė.

Protestujący rozwinęli po dwa transparenty po obu stronach tradycyjnej trasy przejścia Prezydentów Polski i Litwy — od Grobu Nieznanego Żołnierza pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kilka transparentów rozwinięto jeszcze w kilku innych miejscach placu.

Głosiły one m. in.:

— „Stop discrimination against the Poles in Lithuania”;

— „Litewskie rządy na Wileńszczyźnie zaprzeczeniem standardów unijnych” . („Lithuanian rule of Wilno region = the negation of European Wright)”;

— „The Lithuanian authorities discriminate against Poles and manipulate the facts. We ask for halp”. („Litewskie władze dyskryminują Polaków na Litwie i manipulują faktami. Prosimy o pomoc”).

W trakcie przejścia Prezydentów, Panią Prezydent Litwy witały spontaniczne okrzyki: „Antypolka” i „Litwo wstydź się”.

Protest na Placu Piłsudskiego trwał około półtorej godziny; po czym, po zakończeniu uroczystości, demonstranci przeszli z rozwiniętymi transparentami Krakowskim Przedmieściem i Nowym Światem na Plac Konstytucji, wzbudzając zainteresowanie (fotografowanie, oklaski, wyrazy solidarności) świętujących warszawiaków.

Na Placu Konstytucji członkowie stowarzyszenia Memoriae Fidelis włączyli się w zorganizowany przez środowiska prawicowe Marsz Niepodległości.

Adam Chajewski
Wiceprezes Federacji Organizacji Kresowych