Polskojęzyczne media na Litwie poszerzają grono odbiorców!

Od czwartku rusza nowa podstrona Europejskiej Fundacji Praw Człowieka: media.efhr.eu. Na niej znajdziecie tłumaczenia na język angielski najważniejszych artykułów, dotyczących polskiej mniejszości na Litwie. Artykuły pochodzą m. in. z „Kuriera Wileńskiego”, portalu www.wilnoteka.lt, „Tygodnika Wileńszczyzny”, radia „Znad Wilii”.

Dzięki tej platformie informacja o sytuacji polskiej mniejszości na Litwie będzie mogła dotrzeć również do zagranicznych odbiorców i mediów, które zapoznają się z ich stanowiskiem i argumentami. Dla polskich mediów na Litwie oznacza to dostęp do nieograniczonej liczby odbiorców na całym świecie i to za darmo.
Nowa strona jest jedną z wielu ważnych inicjatyw Fundacji zmierzających do poprawy sytuacji praw mniejszości na Litwie.

Wszystkie tłumaczenia zostały wykonane przez wolontariuszy z wielu państw, w szczególności z Litwy, Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w ramach praktyk odbywanych w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za owocną i ciekawą współpracę!

Zapraszamy również wszystkich chętnych do aktywnego włączenia się w działalność Fundacji na rzecz praw człowieka na Litwie. Każdy z Was może dołożyć swoją cegiełkę.

EFHR