Sąd uchylił karę dla Wilnoteka.lt

W dniu 22 grudnia 2011 r. Sąd Administracyjny Okręgu Wileńskiego uchylił postanowienie Inspektora Etyki Dziennikarskiej w sprawie nałożenia kary upomnienia na portal Wilnoteka.lt za opublikowanie na stronie portalu artykułu „W obronie polskich szkół na Litwie”.

Skargę na portal złożył Kazimieras Garšva, prezes Stowarzyszenia „Vilnija”, który zarzucił Wilnotece.lt wprowadzanie w błąd społeczeństwa co do faktycznej sytuacji polskiej oświaty na Litwie oraz wzniecania waśni narodowościowych. Wilnoteka.lt na swoim portalu we wspomnianym artykule podała zredagowane teksty listu otwartego oraz petycji do władz Litwy i Polski, które wystosował ruch społeczny Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, opatrzyła je własnym komentarzem, opinią redakcji i zaapelowała o włączenie się do akcji zbierania podpisów pod listem otwartym. Inspektor uznał, że portal naruszył etykę dziennikarską, w artykule podając informację w sposób stronniczy, powierzchowny i nie przedstawiając argumentacji popierających nowelizację litewskiej Ustawy o Oświacie.

W dniu 22 grudnia 2011 r. Sąd Administracyjny Okręgu Wileńskiego, uznając argumentację adwokata Tadeusza Gudzińskiego, reprezentującego Wilnotekę.lt, orzekł, że postanowienie Inspektora Etyki Dziennikarskiej było bezprawne.

Orzeczenie sądu jest kolejnym sukcesem Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, która podjęła się obrony praw Wilnoteka.lt w ramach programu Centrum Pomocy Prawnej.

Europejska Fundacja Praw Człowieka