Europejska Fundacja Praw Człowieka zaniepokojona wynikami sondażu

EFPCz z niepokojem przyjęła opublikowany w styczniowym numerze miesięcznika „IQ” sondaż, z którego jednoznacznie wynika, że prowadzona przez media i polityków negatywna kampania wobec mniejszości narodowych przeniosła się na społeczeństwo litewskie.

Litwini nie chcą najbardziej mieszkać w sąsiedztwie Romów (87 proc.), Polaków (51 proc.) i Żydów (45 proc.).

Te wyniki powinny być przestrogą dla wszystkich tych, którzy zamiast zrozumienia, tolerancji oraz pokojowego współistnienia między ludźmi, szerzą nienawiść, szowinizm i stereotypy. Narastająca wokół mniejszości narodowych negatywna atmosfera najbardziej przejawia się w przestrzeni internetowej, dlatego dążąc do zahamowania panujących nastrojów, EFHR w ramach swoich działań skierowała liczną liczbę wniosków o wszczęcie postępowań karnych przeciwko osobom, które w swoich komentarzach internetowych nawoływały do czynów niezgodnych z prawem lub odnosiły się w sposób pogardliwy, poniżający i obraźliwy wobec obywateli Litwy, przynależących do mniejszości narodowych, w szczególności polskiej mniejszości.

Celem kampanii jest zakończenie poczucia bezkarności tych wszystkich, którzy bez zahamowań i jakichkolwiek oporów naruszają godność innych, włącznie z nawoływaniem do pozbawienia ich życia.

Dodatkowo Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, ażeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się narastającej fali nienawiści na niespotykaną dotąd skalę.

Jak pokazuje historia, od słowa do czynów niestety czasami droga jest bardzo krótka.

Europejska Fundacja Praw Człowieka