Więcej

  Soleczniki bliżej Europy, Europa bliżej Solecznik

  Czytaj również...

  Symboliczną wstęgę otwarcia centrum przecięli mer rejonu Zdzisław Palewicz oraz minister spraw zagranicznych Audronius Ažubalis Fot.archiwum ASRS

  16 stycznia br. w Solecznikach odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Informacji Europejskiej. Podniosły nastrój oraz powagę przedsięwzięciu nadała wizyta ministra spraw zagranicznych, Audroniusa Ažubalisa, który wraz z delegacją wziął udział w otwarciu placówki, będącej w gestii ministerialnej. Przed wizytą w Solecznikach minister nie omieszkał odwiedzić wniesionego na rządowa listę priorytetową pałacu im. Balińskich w Jaszunach.

  Otwarcie Centrum Informacji Europejskiej nastąpiło po tradycyjnym przecięciu wstęgi przez mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza oraz ministra spraw zagranicznych Audroniusa Ažubalisa przy dźwiękach „Ody do radości” Beethovena, zatwierdzonej w 1972 r. jako Hymn Unii Europejskiej. Zebranych przywitała też kierowniczka Centrum Informacji Europejskiej w Solecznikach Elena Pumputienė.

  — Wielokulturowość, wielość języków, pokojowe współistnienie trzech narodów sprawia, że nasz rejon w szczególności odzwierciedla wartości europejskie. Pierwszy prezydent Unii Europejskiej Herman Van Rompuy powiedział kiedyś, że bez uszanowania różnorodności Europy, nigdy nie będziemy mogli oprzeć się na jedności. W rejonie solecznickim mamy i różnorodność, i jedność, i wzajemny szacunek — powiedział witając gości i mieszkańców mer rejonu.

  Minister spraw zagranicznych z kolei swoje przemówienie powitalne oparł na słowach bł. Jana Pawła II, który w 1993 r. podczas pielgrzymki na Litwę mówił o Rzeczpospolitej Obojga Narodów jako korzeniach wolnej, wielonarodowej i dynamicznej Europy. Od siebie minister dodał, że właśnie tu w rejonie solecznickim mieszkają potomkowie Wielkiego Księstwa Litewskiego, którzy zachowali tradycje wielonarodowościowe oraz tolerancję. W swoim wystąpieniu nawoływał również do pokonania różnic przez 20 lat dzielących oba społeczeństwa, poprzez postawienie „grubej kreski” na nieporozumieniach wynikających z przeszłości.

  Po wypowiedzi ministra odbyła się otwarta dyskusja dotycząca priorytetów przewodnictwa Litwy w Unii Europejskiej, które nastąpi w 2013 roku. Podczas rozmowy minister nie uniknął trudnych pytań o kwestie mniejszości narodowych: dwujęzyczne nazewnictwo, pisownię nazwisk i, oczywiście, ustawę o oświacie. Bezpośredniość społeczności polskiej, nazwaną przez litewskie media „napadem Polaków”, minister przyjął ze zrozumieniem, a odpowiadając na pytania i wyrażając własne zdanie podkreślił, że być może nie jest kompetentny we wszystkich kwestiach. Podejmując się odpowiedzi na „niewygodne” tematy, zasugerował też konieczność częstszego podejmowania rozmów ze społecznością polską w bolesnych dla niej sprawach. Mimo iż odpowiedzi ministra nie do końca przekonały uczestników dyskusji i każdy pozostał przy swoim zdaniu, spotkanie przebiegło w spokojnej i demokratycznej atmosferze.

  Założeniem dziesiątego już z kolei otwartego na Litwie Centrum Informacji Europejskiej jest działalność oświatowa na temat aktualiów Unii Europejskiej, jej instytucji oraz prawa. Centrum zamierza też organizować seminaria, szkolenia oraz obchody Dnia Europy. Jak zaznaczył mer rejonu Zdzisław Palewicz, samorząd będzie wspierał poczynania Centrum, by jak najbardziej się przyczyniało do promocji rejonu solecznickiego oraz wspólnej działalności na rzecz mieszkańców.

  Beata Pietkiewicz

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W parafii wojdackiej uroczystość założenia Dziennego Centrum Dziecięcego

  6 listopada w gminie Pogiry rejonu wileńskiego odbywała się ceremonia otwarcia nowej siedziby Dziecięcego Centrum Pobytu Dziennego Parafii Wojdackiej, w której uczestniczyła Jej Ekscelencja Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaite, przedstawiciele władz i administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz przedstawiciele zainicjowanej...

  Spełnijmy marzenia dzieci!

  Bezwarunkowa chęć pomocy i dzielenia się dobrocią – to sens codziennych działań projektu „Marzenia dzieci”. Projekt spełnienia marzeń dzieci, który wystartował po raz siódmy w październiku, zaprasza do pięknego celu – spełnić jak najwięcej bożonarodzeniowych marzeń dzieci, dorastających w trudnych...

  „Perła” doskonali swój kunszt i przekazuje go innym

  Wileńszczyzna pielęgnuje swe tradycje oraz prezentuje je w kraju i poza jego granicami

  Kierownictwo Samorządu spotkało się z przedstawicielami Powiatu Kraśnickiego

  W dn. 17 sierpnia br. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościła delegacja z Powiatu Kraśnickiego.