Kłopotliwy azbest

Wypełniona po brzegi sala świadczyła o tym, że kwestia uzyskania dotacji na usunięcie dachowego pokrycia eternitowego jest nader aktualna Fot. archiwum ASRS

Na Litwie większość pokryć dachowych wykonanych jest z płyt cementowo-azbestowych, popularnie nazywanych eternitem.

Azbest uznawany jest za wysoce chorobotwórczy, a zagrożenie dla zdrowia pojawia się w przypadku uszkodzenia płyt, na przykład podczas demontażu. Wciąż rosnące zainteresowanie mieszkańców uzyskaniem dotacji na usunięcie dachowego pokrycia eternitowego posłużyło organizowaniu seminarium o możliwościach uzyskania przez właścicieli domów jednorodzinnych wsparcia finansowego podczas wymiany pokrycia z płyt cementowo-azbestowych w ramach Litewskiego Programu Rozwoju Wsi 2007-2013. W spotkaniu, jakie się odbyło 23 stycznia br. w auli administracji samorządu rejonu solecznickiego, wzięli udział przedstawiciele Departamentu Rozwoju Wsi Ministerstwa Rolnictwa RL, Wileńskiego Wydziału Terytorialnego Narodowej Agencji Płatniczej, starostowie oraz osoby zainteresowane. Wypełniona po brzegi sala świadczyła o tym, że kwestia jest nader aktualna, a specjaliści kompetentnych instytucji ledwo nadążali z odpowiedziami na pytania.

Pamiętajmy, że ewentualne dotacje można uzyskać, składając odpowiedni wniosek oraz spełniając wymagania określone w uchwale o dofinansowaniu. Przypominamy, że mieszkańcy, którzy dotychczas nie zinwentaryzowali swoich pokryć dachowych wykonanych z płyt cementowo-azbestowych zgodnie z Trybem Produktów Posiadających Azbest, mogą to uczynić w tym roku. Wnioski można składać w starostwach według miejsca zamieszkania bądź w administracji samorządu rejonu solecznickiego. Termin przyjęcia podań — od 16 stycznia do 30 marca br. Szczegółową informację na ten temat można uzyskać w starostwach lub u ekologa administracji samorządu rejonu solecznickiego — 2 piętro, gab. 206, tel. 868645764.