Soleczniccy seniorzy: nie ma bezczynnego siedzenia, jest Uniwersytet Trzeciego Wieku

W spotkaniu wzięło udział 67 z 84 zrzeszonych w organizacji członków, goście Fot. archiwum ASRS

20 stycznia br. w auli Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego odbyło się walne zabranie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach. W spotkaniu wzięło udział 67 z 84 zrzeszonych w organizacji członków. Zebranych powitał prezes PUTW w Solecznikach Antoni Edward Jankowski, który przedstawił wyniki pierwszego roku działalności organizacji.

— Zakładając Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Solecznikach, mieliśmy poważne obawy, czy uda nam się uskutecznić stawiane zadania biorąc pod uwagę duże odległości między miejscowościami, niedogodności w rozkładach jazdy autobusów, a także brak w rejonie wyższej uczelni, na bazie których w zasadzie działają podobne organizacje za granicą. Nie sprzyjał też temu kryzys finansowy i zmniejszone emerytury. Okazało się jednak, że większość naszych seniorów jest zahartowana na różne doświadczenia losu, pragnie dalej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, obcować, poznawać świat, nabywać nowe umiejętności, dzielić się doświadczeniem, pomagać sobie nawzajem — powiedział prezes PUTW Antoni Jankowski.

Działające na świecie Uniwersytety Trzeciego Wieku są atrakcyjną formą aktywności osób starszych. Celem ich działalności jest przede wszystkim rozwijanie sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej członków organizacji, a także budowanie więzi międzyludzkich, integrowanie środowiska ludzi starszych. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami PUTW w Solecznikach realizuje dane cele poprzez wykłady z różnorodnych dziedzin wiedzy, prelekcje i pogadanki, imprezy kulturalne i rozrywkowe, turystykę krajoznawczą i wypoczynkową, warsztaty w różnorodnych sekcjach. W ciągu ostatniego roku członkowie PUTW w Solecznikach odbyli wiele wyjazdów i spotkań, nawiązali kontakty z UTW na Litwie, Łotwie i w Polsce. Wszystkie organizowane przez Uniwersytet spotkania służą zmianie wizerunku biednego, schorowanego i pozostającego na marginesie życia emeryta.

— Nasi seniorzy żyją pełnią życia, dbają o zdrowie i wygląd, nie uciekają przed nowymi technologiami, ale się ich uczą, a ustawiczna edukacja i ambitne cele, jakie przed sobą stawiają, sprawiają, że nie mają czasu ani na choroby, ani na starzenie — mówił A. E. Jankowski.

W imprezie wzięli udział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, I sekretarz wydziału konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Piotr Wdowiak, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie Irena Duchowska i prezes Akademii Trzeciego Wieku w Kiejdanach Jerzy Grygorowicz.

Zebranych na sali seniorów pozdrowił mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, który pogratulował członkom organizacji aktywnej działalności i życzył dalszego rozwoju PUTW.

— Mimo że działacie od niedawna, to muszę przyznać, że jesteście Państwo najaktywniejszą grupą środowiska lokalnego, realizujecie swoje potrzeby edukacyjne i bierzecie aktywny udział w życiu społecznym rejonu solecznickiego. To wielka rzecz, że potraficie łączyć swoje pasje i zainteresowania z działalnością na rzecz Uniwersytetu, którego jesteście członkami. Gratuluję Wam tego. Wiem, że jest to bardzo ważne dla procesu samorealizacji każdego człowieka, a szczególnie seniora, pragnącego nadążyć za postępem i rozwojem cywilizacji w otaczającym nas świecie. Na Waszych twarzach widać radość, a przepojeni jesteście entuzjazmem i chęcią do działania dla wspólnoty PUTW. Życzę Wam dalszej aktywności, a Zarządowi pod kierownictwem prezesa Antoniego Jankowskiego — pomysłodawcy utworzenia PUTW i jego „rektora”, pełnej realizacji zamierzeń i planów w roku 2012 — roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku — powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Podczas spotkania mer rejonu Z. Palewicz najbardziej aktywnym członkom organizacji wręczył dyplomy dziękczynne. Otrzymali je Stanisława Molienė, Regina Bućko, Waleria Walicka (Soleczniki), Józefa Chorościn, Zofia Więckiewicz (Ejszyszki), Teresa Czułkiewicz (Jaszuny), Danuta Wasilewska oraz prezes PUTW Antoni Edward Jankowski.

Podziękowania dla członków organizacji złożył też prezes Antoni Jankowski, odznaczając listami dziękczynnymi Janinę Sinkiewicz (Ejszyszki), Łucję Aleksandrowicz (Czużakampie), Kazimierę Staniewicz, Łucję Szymańską (Dziewieniszki), Janinę Kuryło (Soleczniki) oraz Irenę Wolską, dyrektor Gimnazjum im. J. Śniadeckiego za współpracę i pomoc w realizacji zadań PUTW.

Walne zebranie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach kończyła biesiada przy herbacie i domowych wypiekach, mijająca w miłej i ciepłej atmosferze.

Irena Kołosowska