Więcej

  Konferencja sprawozdawcza Solecznickiego Oddziału AWPL – podsumowania i prognozy

  Czytaj również...

  W konferencji wzięło udział 120 członków partii, goście Fot. archiwum ASRS

  27 stycznia br. w auli administracji samorządu rejonu solecznickiego odbyła się konferencja sprawozdawcza Solecznickiego Oddziału Rejonowego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, która podsumowała pierwszy rok kadencji Rady samorządu oraz działalność i plany Oddziału AWPL w rejonie solecznickim.

  Od 1995 roku rządząca w rejonie solecznickim Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w ubiegłorocznych wyborach samorządowych pobiła wszelkie rekordy, zdobywając aż 22 z 25 mandatów w Radzie samorządu. Z 22 radnych AWPL — 7 osób to osoby nowe w polityce, część deputowanych zasiada w Radzie po kilkuletniej przerwie, większość jednak — to radni z kilku- bądź kilkunastoletnim doświadczeniem.

  Wśród radnych z ramienia AWPL kadencji 2011-2015 są przedstawiciele różnych zawodów, reprezentanci praktycznie każdej gminy rejonu, co wpływa na skuteczność pracy Rady.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Gośćmi konferencji byli europoseł, prezes AWPL Waldemar Tomaszewski oraz poseł na Sejm RL Leonard Talmont. W konferencji wzięło udział 120 członków partii.

  Z referatem podsumowującym działalność Rady samorządu rejonu solecznickiego za rok 2011 wystąpił mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

  — Każdego roku mamy do czynienia z nowymi wyzwaniami, żywimy nowe nadzieje, wierzymy w lepsze jutro. Szczególne oczekiwania stawialiśmy również wobec roku 2011. Tylko dzięki naszym wspólnym staraniom, ciężkiej pracy i uporowi te oczekiwania w pełni się spełniły, pozostawiając o minionym roku dobre wspomnienia. Dobre wyniki osiągnęliśmy w wielu dziedzinach. Dążąc do poprawy warunków życia mieszkańców rejonu solecznickiego, zostało zrealizowanych sporo projektów, w szczególności projektów inwestycyjnych: remont budynków, asfaltowanie i naprawa nawierzchni drogowych, tworzenie nowych terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych — powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

  Rok 2011 w rejonie solecznickim śmiało można nazwać rokiem inwestycji.

  W roku minionym kontynuowano i zakończono 22 projekty finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ze środków budżetu państwa i samorządu o wartości 33 mln 967 tys. litów. Zainicjowano 22 nowe projekty o wartości 20 mln 178 tys. litów.

  Do największych tego rodzaju inwestycji można zaliczyć renowację i rozwój infrastruktury systemów wodociągu i kanalizacji (6 mln 472 tys. Lt), uporządkowanie terytorium szpitala w Solecznikach oraz urządzenie infrastruktury za szpitalem (4 mln 169 tys. Lt), renowacja budynku Centrum Kultury w Białej Wace (1 582 tys. Lt), uporządkowanie terytorium parku miejskiego w Solecznikach (1 mln 77 tys. Lt), renowacja budynków Dziewieniskiej Szkoły Średniej i Solecznickiego Żłobka-Przedszkola „Bajka” (1 mln 425 tys. Lt) oraz wiele innych projektów ważnych dla rozwoju rejonu i dobrobytu mieszkańców.

  Osobną uwagę w roku 2011 udzielano budowie i remontom dróg. Na ten cel zostało wyasygnowanych 2 mln 815 tys. litów. Największym projektem realizowanym w tej dziedzinie była rekonstrukcja ulicy Jana Pawła II w Ejszyszkach, wartość którego stanowi 1 mln 214 tys. litów.

  Jednym z priorytetowych zadań w samorządzie rejonu solecznickiego jest zapewnienie dostępności edukacji przedszkolnej i szkolnej.

  W 2011 roku wyniki państwowych egzaminów uczniów rejonu solecznickiego były lepsze niż przed rokiem. Studia wyższe wybrało 59,8 proc. absolwentów. Najlepszy wynik w tej dziedzinie ma Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, 80 proc. absolwentów którego dzisiaj są studentami wyższych uczelni.

  Wiele się działo również w zakresie kultury i sportu — powstawały nowe obiekty, takie jak kort tenisowy, muszla koncertowa w Solecznikach — organizowano tradycyjne imprezy kulturalne i zawody sportowe, a największa impreza rejonu solecznickiego Dożynki w tym roku zebrała rekordową liczbę publiczności, którą bawiły najlepsze zespoły z Litwy, Białorusi, Polski, w tym gwiazda polskiej sceny Zbigniew Wodecki.

  Mówiąc o programie wyborczym AWPL na lata 2011-2015, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz zaznaczył, że po roku pracy został on wykonany prawie na 30 proc., co znaczy, że stawiane przez partię zadania i zobowiązania przed wyborcami są podstawowym orędziem w ręku władzy w celu rozwoju rejonu i polepszenia poziomu życia mieszkańców.

  — Nie jesteśmy populistami, nie składamy obietnic bez pokrycia. Wieloletnie hasło partii było i pozostaje aktualne. Mamy przed sobą trzy lata działalności i jestem pewien, że ten plan zrealizujemy. Zależy to jednak od naszej zaradności, pracowitości, inicjatywy. Życzę, aby tych cech nie zabrakło nam również w przyszłych latach — powiedział Zdzisław Palewicz.

  Uczestniczący w konferencji europoseł, prezes AWPL Waldemar Tomaszewski określił program wyborczy solecznickiego oddziału AWPL jako bardzo ambitny, ale jednocześnie realny do zrealizowania.

  — Wiemy, jakie są realia i jakie są możliwości zrealizowania naszych planów. Nasza oferta dla wyborców jest dobra. Stawiamy na uczciwość, kompetencję, jedność, obronę wartości rodzinnych i chrześcijańskich. Swe obietnice wyborcze staramy się spełniać, nie wątpię, że wykonamy również ten program — nie bez dumy skonstatował lider partii.

  Konferencję zakończyło przedstawienie sprawozdań radnych oraz kół partyjnych.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  W parafii wojdackiej uroczystość założenia Dziennego Centrum Dziecięcego

  6 listopada w gminie Pogiry rejonu wileńskiego odbywała się ceremonia otwarcia nowej siedziby Dziecięcego Centrum Pobytu Dziennego Parafii Wojdackiej, w której uczestniczyła Jej Ekscelencja Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaite, przedstawiciele władz i administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz przedstawiciele zainicjowanej...

  Spełnijmy marzenia dzieci!

  Bezwarunkowa chęć pomocy i dzielenia się dobrocią – to sens codziennych działań projektu „Marzenia dzieci”. Projekt spełnienia marzeń dzieci, który wystartował po raz siódmy w październiku, zaprasza do pięknego celu – spełnić jak najwięcej bożonarodzeniowych marzeń dzieci, dorastających w trudnych...

  „Perła” doskonali swój kunszt i przekazuje go innym

  Wileńszczyzna pielęgnuje swe tradycje oraz prezentuje je w kraju i poza jego granicami

  Kierownictwo Samorządu spotkało się z przedstawicielami Powiatu Kraśnickiego

  W dn. 17 sierpnia br. w Samorządzie Rejonu Wileńskiego gościła delegacja z Powiatu Kraśnickiego.