Chętnych studiować w Polsce znów jest dużo

Zainteresowanie studiami w Polsce stale rośnie, konkurencja i w tym roku będzie duża Fot. archiwum ASRS

Sądząc z liczby maturzystów, którzy wzięli udział w spotkaniu informacyjnym dla osób zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach w Polsce, konkurencja podczas tegorocznej rekrutacji znów będzie duża. Zainteresowanie studiami w Polsce stale rośnie, liczba stypendiów rządowych jest jednak ograniczona. W roku ubiegłym stypendia Rządu RP otrzymało sześciu solecznickich absolwentów.

W trakcie zorganizowanego przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie spotkania, jakie odbyło się 4 lutego br. w auli administracji samorządu rejonu solecznickiego, zostały m. in. przedstawione zasady rekrutacji, wymagane dokumenty i warunki, jakie należy spełnić, by móc ubiegać się o stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, kierunki studiów objętych programem stypendialnym, tryb zgłaszania się na studia w Polsce na warunkach stypendialnych, a także oferta poszczególnych uczelni. W spotkaniu wzięli udział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, kierownik Wydziału Konsularnego, radca-minister Stanisław Kargul, referent Wydziału Konsularnego Jolanta Sawczyńska-Kargul, dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Bogusław Szymański, a także około 40 maturzystów, rodziców i nauczycieli.

Zagajając spotkanie mer rejonu Zdzisław Palewicz podziękował zebranym za kolejny rok konkretnych i potrzebnych ofert.

— Inwestujemy w to, co jest najważniejsze — w młodzież i naukę. W ciągu ostatnich lat na studia do Polski wyjechało kilkaset młodych osób. Dziękuję Konsulatowi za zorganizowanie tak ważnego spotkania, przedstawicielom uczelni za prezentowane oferty, a maturzystom życzę z nich skorzystać — powiedział mer rejonu Zdzisław Palewicz.

Zasady rekrutacji na studia do Polski przedstawił dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Bogusław Szymański. O studia w Polsce mogą ubiegać się osoby narodowości polskiej, które ukończyły polskie szkoły (wyjątek stanowią osoby, zamieszkujące w miejscowościach, gdzie brak szkół z polskim językiem nauczania). Absolwenci składają dwa testy kierunkowe i po pozytywnej ich ocenie otrzymują stypendium Rządu RP na okres pięciu lat, są też zwolnieni od opłat za akademik.

Wnioski kandydatów na kształcenie w Polsce będą przyjmowane w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Wilnie od 12 do 30 marca, w godz. 9.00-13.00. Wzór wniosku oraz szczegółowa informacja na temat studiów jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Konsularnego www.wilnokg.polemb.net w rozdziale Sprawy bieżące/Studia w Polsce.

Podczas spotkania własne oferty studiów zaprezentowało pięć uczelni polskich: Akademia Morska w Szczecinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Na niektórych z zaprezentowanych uczelni, tak jak na Akademii Morskiej, SGGW czy PWSzZ w Suwałkach, są studenci pochodzący z rejonu solecznickiego. Rekrutacja na te uczelnie odbywa się na zasadach obowiązujących studentów w Polsce. Praktycznie wszyscy nasi studenci studiujący na tych uczelniach są zwolnieni od opłat za naukę, otrzymują stypendia socjalne, jednak muszą płacić za akademik.

Po przedstawieniu informacji przez organizatorów oraz prezentacjach uczelni chętni mogli zadać pytania, uzyskać szerszą informację na temat studiów.