Konkurs „EURO’2012” dla uczniów szkół polskich na Litwie

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie ogłasza dla uczniów szkół polskich na Litwie 2 konkursy: plastyczny pt. „EURO’2012 oczami dziecka” oraz konkurs literacki i wiedzy pt. „EURO’2012” nt. piłkarskich Mistrzostw Europy, które w 2012 roku odbędą się w Polsce i na Ukrainie.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół na Litwie, w których językiem nauczania jest język polski.

Odrębny konkurs plastyczny, obejmujący 2 grupy wiekowe: klasy 1-4 i 5-8, będzie polegał na wykonaniu pracy artystycznej w dowolnej technice (rysunek, obraz, grafika, rzeźba itd.) o tematyce związanej z piłką nożną, polską reprezentacją piłkarską lub jednym z 4 miast (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław), w których będą odbywały się mecze podczas EURO’2012.

Konkurs wiedzy będzie dwustopniowy. Pierwszy etap, dla uczniów klas 5-8 i 9-12, będzie eliminacją do fazy zasadniczej i będzie polegał na napisaniu krótkiej pracy pisemnej, np. opowiadanie, esej, reportaż, list, wywiad, dotyczącej tematyki konkursowej (piłkarskie Mistrzostwa Europy). Autorzy najlepszych prac wezmą udział w specjalistycznym konkursie wiedzy nt. piłki nożnej, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i polskich miast-organizatorów EURO’2012.

Zdobywcy czołowych miejsc w konkursie wiedzy oraz autorzy najlepszych prac plastycznych otrzymają atrakcyjne nagrody. Przewidziano także nagrody dla autorów najciekawszych prac literackich.

Prace na oba konkursy należy dostarczyć do dnia 16 marca 2012 roku do siedziby Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie przy ul. Smėlio 22A w godzinach 9-13 w dniach pracy placówki lub do sekretariatu swojej szkoły.

Prace w konkursie literackim można również przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stanislaw.kargul@msz.gov.pl.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.wilnokg.polemb.net.