Konkurs „Igrzyska Olimpijskie” dla uczniów szkół polskich na Litwie

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie ogłasza dla uczniów szkół polskich na Litwie 2 konkursy:

plastyczny pt. „Igrzyska Olimpijskie i Ja” oraz konkurs literacki i wiedzy pt. „Igrzyska Olimpijskie 2012” nt. letnich i zimowych igrzysk olimpijskich, największych na świecie międzynarodowych zawodów sportowych.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół na Litwie, w których językiem nauczania jest język polski.

Konkurs wiedzy będzie dwustopniowy. Pierwszy etap, dla uczniów klas 5-8 i 9-12, będzie eliminacją do fazy zasadniczej i będzie polegał na napisaniu krótkiej pracy pisemnej, np. opowiadanie, esej, reportaż, list, wywiad, dotyczącej tematyki konkursowej (Igrzyska Olimpijskie, medaliści, zasada fair play, własne doświadczenia sportowe). Autorzy najlepszych prac wezmą udział w specjalistycznym konkursie wiedzy na temat historii igrzysk olimpijskich, polskich i światowych zdobywców medali, symboliki oraz idei igrzysk.

Odrębny konkurs plastyczny, obejmujący 2 grupy wiekowe: klasy 1-4 i 5-8, będzie polegał na wykonaniu pracy artystycznej w dowolnej technice (rysunek, obraz, grafika, rzeźba itd.) o tematyce związanej z igrzyskami olimpijskimi, wybitnymi polskimi i światowymi medalistami olimpijskimi.

Zdobywcy czołowych miejsc w konkursie wiedzy oraz autorzy najlepszych prac plastycznych otrzymają atrakcyjne nagrody. Przewidziano także nagrody dla autorów najciekawszych prac literackich.

Prace na oba konkursy należy dostarczyć do dnia 16 marca 2012 roku do siedziby Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie przy ul. Smėlio 22A w godzinach 9-13 w dniach pracy placówki lub do sekretariatu swojej szkoły.

Prace w konkursie literackim można również przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stanislaw.kargul@msz.gov.pl.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.wilnokg.polemb.net.