O dotacjach na usunięcie dachowego pokrycia eternitowego

Zorganizowane w końcu stycznia br. seminarium dla osób zainteresowanych dotacjami na usunięcie dachowego pokrycia eternitowego wywołało duże zainteresowanie mieszkańców rejonu, w związku z czym administracja samorządu rejonu solecznickiego organizuje konsultacje dla właścicieli domów zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego podczas wymiany pokrycia z płyt cementowo–azbestowych w ramach Litewskiego Programu Rozwoju Wsi 2007-2013.

Konsultacji na ten temat udzielą specjaliści Narodowej Agencji Płatniczej. Harmonogram spotkań jest następujący:

14 lutego, godz. 9.00 – 12.00 — starostwo w Jaszunach;

24 lutego, godz. 9.00–12.00 — starostwo w Ejszyszkach;

14 marca, godz. 9.00–12.00 — starostwo w Białej Wace;

30 marca, godz. 9.00–12.00 — sala administracji samorządu w Solecznikach.

Wzór wniosku, instrukcja jego wypełnienia oraz szersza informacja na temat dotacji na usunięcie dachowego pokrycia eternitowego jest dostępna na stronie internetowej samorządu www.salcininkai.lt.

Pamiętajmy, że ewentualne dotacje można uzyskać, składając odpowiedni wniosek oraz spełniając wymagania określone w uchwale o dofinansowaniu. Podstawowymi dokumentami dołączanymi do wniosku jest wydawane przez starostwo zaświadczenie o miejscu zamieszkania, sprawozdanie o zinwentaryzowanych produktach posiadających azbest, poświadczające, że dany dom został wciągnięty na stworzoną przez samorząd listę inwentaryzacyjną dachów z pokryciem cementowo–azbestowym, a także opis remontu domu. Osoby nie posiadające aktu inwentaryzacyjnego mogą go uzyskać składając odpowiednie dokumenty w starostwie w miejscu zamieszkania.

Irena Kołosowska