Rozwój sieci wodno–ściekowych

W ramach realizacji projektu „Rozwój i renowacja infrastruktury wodno–ściekowej w rejonie solecznickim” administracja samorządu rejonu solecznickiego podpisała umowę o wykonaniu prac budowlanych.

Przetarg na prace wygrała ZSA „KRS”. Wartość trójstronnego projektu, realizowanego przez samorząd rejonu solecznickiego, ZSA „Vilniaus vandenys” i Agencję Zarządzania Projektami Środowiskowymi przy Ministerstwie Środowiska RL, stanowi 2 mln 807 tys. litów. Projekt przewiduje budowę i renowację systemów wodociągu i kanalizacji w Solecznikach i Ejszyszkach. W Solecznikach projekt przewiduje urządzenie wodociągowych sieci rozdzielczych oraz sieci ściekowych przy ul. Szosowej, Jubileuszowej, Kościelnej i Sosnowej. Podobne prace wodno–ściekowe zostaną wykonane w Ejszyszkach. W ramach realizowanego projektu zostanie wykonany projekt i urządzona sieć wodociągu przy ul. Witolda i Targowej, a także wybudowane sieci ściekowe przy części ulicy Budowlanych, Witolda, Młyńskiej, Targowej, 3 Maja i przy Placu Majowym. Długość zaprojektowanych sieci wodociągowych w Ejszyszkach stanowi 0,6 km, sieci ściekowych — 1,52 km.

Irena Kołosowska