Spotkanie Polonijne w Szczyrku

Od 26 lutego w Szczyrku w Beskidach Śląskich trwa największe sportowe święto Polonii — Zimowe Igrzyska Polonijne, na które przybyło ponad 700 Polaków z 23 krajów.

Uczestnicy rywalizują w 10 zimowych dyscyplinach sportowych. Zawody potrwają do 2 marca.

Igrzyska Polonijne są okazją nie tylko do zabawy i rekreacji, ale też do spotkań integracyjnych Polonusów z całego świata. W ramach tychże igrzysk odbyło się Światowe Forum Polonijne, w którym wzięła udział oficjalna delegacja przedstawicieli Polaków na Litwie: poseł na Sejm RL Jarosław Narkiewicz, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz oraz mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, wicemer Wilna Jarosław Kamiński.

Forum Polonijne było dobrą okazją do ponownego omówienia problemów nurtujących mniejszość polską na Litwie. W trakcie spotkań m. in. z dyrektorem Departamentu Współpracy z Polonią przy MSZ Maciejem Szymańskim, wiceministrem MSZ Janem Borkowskim, przedstawicielami zarządu „Wspólnoty Polskiej” szukano nowych rozwiązań, rozważano możliwości wsparcia dalszych przedsięwzięć inwestycyjno-oświatowych na Litwie, analizowano perspektywy finansowe w roku bieżącym.

Beata Pietkiewicz