Finał konkursu „Dziewczyna »Kuriera Wileńskiego« — Miss Polka Litwy 2012”

598

Wideo: Marian Paluszkiewicz

Wilno, 12 lutego 2012 r.