Przemarsz i wiec w obronie polskiego szkolnictwa na Litwie

Szanowni mieszkańcy Wileńszczyzny!

Podejmowane w ciągu roku działania w obronie polskiego szkolnictwa przez Polaków na Litwie, jak na razie, nie przyniosły żadnego rezultatu. Jednakże jesteśmy zdeterminowani nadal stanowczo bronić polskiej oświaty na Litwie. Przede wszystkim zależy nam na dobru naszych dzieci, aby mogły pobierać naukę w języku ojczystym.

W rok po nowelizacji Ustawy o Oświacie  Komitety Strajkowe Szkół Polskich na Litwie organizują przemarsz od Sejmu do rządu RL oraz wiec w obronie polskiego szkolnictwa. Przemarsz rozpocznie się przy Sejmie RL (al. Giedymina 53) w sobotę, 17 marca, o godz. 12. Następnie odbędzie się wiec przy rządzie RL (al. Giedymina 11).

Będziemy żądać odwołania dyskryminujących zapisów w przyjętej Ustawie o Oświacie:

— rezygnacji z ujednolicenia egzaminu z języka litewskiego ojczystego i państwowego na maturze;

— przywrócenia egzaminu z języka polskiego ojczystego na listę egzaminów obowiązkowych na maturze;

— zaprzestania eliminacji języka ojczystego ze szkół polskich poprzez wprowadzenie nauczania poszczególnych przedmiotów w języku litewskim;

— rezygnacji z dyskryminującego postulatu zachowania szkoły litewskiej kosztem polskiej.

Zapraszamy wszystkich, komu nieobojętne są losy polskiego szkolnictwa na Litwie oraz dobro naszych dzieci, do poparcia naszych postulatów i wzięcia czynnego udziału w przemarszu i wiecu.

Komitety Strajkowe Szkół Polskich na Litwie
Albert Narwojsz — Koordynator
Renata Cytacka — Sekretarz