Przemarsz i wiec w obronie polskiego szkolnictwa na Litwie

290

Wideo: Marian Paluszkiewicz

Wilno, 17 marca 2012 r.