Rusza proces odnowy placówek kultury

Wiosną ruszą prace remontowe budynku Centrum Kultury w Solecznikach Fot. archiwum ASRS

Miniony rok dla kultury rejonu solecznickiego stał się początkiem poważnych inwestycji w dziedzinie renowacji placówek kultury.

Przysłowiową jaskółką tego rodzaju działań była modernizacja budynku Domu Kultury w Białej Wace oraz uporządkowanie terytorium przy placówce. Projekt był finansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności. Całość inwestycji kosztowała 1 mln 581 tys. 861 litów.

W tym roku na bazie programu Leader w ramach „Strategii rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego” Centrum Kultury w Solecznikach zamierza kontynuować remonty placówek kultury. Przewidziane do realizacji działania obejmą między innymi remonty i przebudowę instytucji kultury, a także jako element projektu — zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej. Długo oczekiwane inwestycje już doszły do Dziewieniskiego Domu Kultury, w którym został wymieniony dach, a w najbliższym czasie rozpoczną się prace remontowe wewnątrz budynku. W ramach projektów inwestycyjnych w Ejszyskim Domu Kultury zostanie wymieniony system oświetleniowy i zakupiony sprzęt nagłośnieniowy. Do odnowionego Domu Kultury w Białej Wace zostanie zakupiony sprzęt muzyczny i nagłośnieniowy. Wspólny budżet projektów stanowi ponad 800 tys. litów. Planuje się uzyskanie środków finansowych również na renowację Domu Kultury w Rudnikach. Wniosek na sfinansowanie remontu budynku, oszacowanego na 136 tys. litów, został złożony i czeka na rozpatrzenie.

Niewątpliwie najważniejszą i najpotrzebniejszą inwestycją w zakresie renowacji budynków placówek kultury ma być remont Centrum Kultury w Solecznikach. Już niedługo ocieplenie zewnętrznych ścian budynku rozpocznie prace remontowe w zakresie renowacji solecznickiej placówki.

Irena Kołosowska