Komunikat w sprawie konkursów zorganizowanych przez Ambasadę RP w Wilnie

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, że na konkursy „EURO’2012 oczami dziecka” oraz „Igrzyska Olimpijskie i Ja” wpłynęło ogółem 269 prac plastycznych, które od godz. 16.00 26 marca 2012 r. do dnia 28 marca 2012 r. włącznie, zostaną zaprezentowane w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Do II etapu obydwu konkursów wiedzy zakwalifikowało się 21 osób. Lista zakwalifikowanych uczestników znajduje się na stronie internetowej urzędu — www.wilnokg.polemb.net.

Konkurs wiedzy z obu dziedzin odbędzie się 27 marca 2012 r. o godz. 14.00 w Pałacu Paców w Wilnie, Šv. Jono g. 3.

Wyniki wszystkich konkursów wraz z wykazem przyznanych nagród zostaną opublikowane w późniejszym terminie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.