Dary z Radomia znów w Dziewieniszkach

W toku wizyty w Dziewieniszkach goście z Radomia odwiedzili miejscową Szkołę Średnią im. Adama Mickiewicza Fot. archiwum ASRS

Od kilku lat żadne Święta Wielkanocne dla dziewieniszczan nie obchodziły się bez udziału przyjaciół z Radomia. Co prawda, nie zasiadali przy świątecznym stole, ale dzięki nim dla wielu rodzin ten stół stawał się możliwy do przygotowania. Ten rok nie był wyjątkiem.

W dniach 25-27 marca delegacja z Radomia znów odwiedziła Dziewieniszki, przywożąc kolejny transport z darami.
Tym razem delegację tworzyli członkowie Rady im. Świętego Kazimierza Jagiellończyka Stowarzyszenia „Rycerze Kolumba” na czele z kustoszem Leszkiem Kazimierzem Jagiełłą, który po raz pierwszy gościł na Litwie, inicjatorami zaś wizyty byli członkowie tegoż Stowarzyszenia, dawni przyjaciele gminy dziewieniskiej — Krzysztof Górak i Dariusz Wydra.

Podczas pobytu w rejonie solecznickim delegacja spotkała się z merem rejonu solecznickiego Zdzisławem Palewiczem. Podstawowym tematem rozmowy było omówienie zakresu współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Rycerze Kolumba” i samorządem rejonu solecznickiego a przede wszystkim gminą dziewieniską. Jednym z kierunków funkcjonowania Stowarzyszenia jest działalność charytatywna, wobec czego radomianie wykazali chęć pomocy gminie, jak też współpracy z podobnymi organizacjami w rejonie solecznickim.

Tym razem do gminy dziewieniskiej z Radomia dojechały artykuły żywnościowe i ubrania, część których od razu została dostarczona do miejscowego przedszkola oraz szkół w Dziewieniszkach, Milkunach i Jurgielanach. Zorganizowana przez Stowarzyszenie „Rycerze Kolumba” zbiórka darów stała się możliwa dzięki hojności wielu radomian: Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Pamięć i Tożsamość”, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7, Przedszkola Publicznego nr 10 im. Jana Brzechwy, Hurtowniom Spożywczym „Promocja” i „Ango”, parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Radomiu, firm „Cebab”, „LKJ-Motoskóry” oraz „Romar”, która te dary do Dziewieniszek dowiozła.

— Kim i jak ważni są dla nas radomianie, mówiłam niejednokrotnie, mogę tylko powtórzyć słowa wdzięczności za tę pomoc i ciepło, jakie pozostaje w naszych domach i sercach po każdej takiej wizycie.

Dziękuję Wam serdecznie — powiedziała starosta gminy dziewieniskiej Czesława Marcinkiewicz.

Irena Kołosowska