Pieniądze dla wspólnot lokalnych

29
Terytorium rejonu zostało podzielone na 13 okręgów Fot. archiwum ASRS

Administracja samorządu rejonu solecznickiego rozpoczyna realizację zainicjowanego przez Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy RL Programu Samorządności Wspólnot Lokalnych.

Celem projektu jest wspieranie udziału wspólnot lokalnych w podejmowaniu decyzji w sprawie wykorzystania środków do potrzeb publicznych społeczności. Na ten cel z budżetu państwa dla rejonu solecznickiego zostało wyasygnowanych 65 500 litów. Program uwzględnia wspieranie inicjatyw i rozwiązań skierowanych na rzecz najbliższego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem grup niezamożnych, środowisk młodzieżowych, społeczności wiejskiej. W ten sposób planuje się wspieranie działań związanych z organizacją imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych, podniesieniem jakości otaczającego środowiska i przestrzeni publicznych.

Zgodnie z decyzją Rady samorządu rejonu solecznickiego, terytorium rejonu zostało podzielone na 13 okręgów, terytorium których całkowicie odpowiada podziałowi na gminy. W najbliższym czasie w gminach zostaną wybrane 7-12-osobowe Rady wspólnot lokalnych, składające się z sołtysów, wspólnot religijnych oraz organizacji działających na terytorium gminy, które też będą decydowały, na co zostaną przeznaczone te pieniądze.

W tym roku pieniądze zadecydowano podzielić w następujący sposób: po 2 000 litów dostanie każda z 13 Rad, z kolei, pozostała kwota zostanie podzielona między Rady zgodnie z liczbą mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy.

W najbliższych dniach pomiędzy administracją samorządu rejonu solecznickiego, Ministerstwem Opieki Społecznej i Pracy RL oraz Departamentem Nadzoru Usług Socjalnych przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy zostanie podpisana umowa o wyasygnowaniu środków finansowych, po czym ruszą konkretne działania z zakresu realizacji programu.

Irena Kołosowska

3 KOMENTARZE

 1. Czy warto pisać o takich kwotach? Po ile wypada na wieś – po 120 litów? Co z tym można zrobić? Dwa metry płotu naprawić?

 2. @1 i @2,

  Warto, warto.
  Panowie chyba nigdy nie mieszkali na wsi.

  65 500 LITÓW dla 13 Rad. To pozwoli każdej z tych Rad na dysponowanie kwotą około 5000 LITÓW. A to już jest kwota za którą można coś zrobić. Będzie chociażby na papier, znaczki pocztowe, sprzęt biurowy czy inne niezbędne drobne materiały.
  W ogóle Rada bez jakiejkolwiek kasy jest ubezwłasnowolniona gdyż każdy drobiazg, każdy potrzebny wydatek musi „załatwiać” wyżej. Ktoś traci czas, energię i brak pewności co do załatwienia sprawy dokładnie jak w zamierzeniu.
  I raczej nie są to pieniądze na naprawy płotów…

Comments are closed.