21 kwietnia – akcja sprzątania „DAROM GLOBAL 2012“

Organizacja pożytku publicznego „Mes Darom” w dniu 21 kwietnia organizuje coroczną akcję sprzątania środowiska „Darom”.

Celem akcji jest nie tylko uporządkowanie środowiska, ale również kształtowanie świadomości i postawy obywatelskiej, jak też – miłości do środowiska, w którym żyjemy. W tym roku na Litwie akcja będzie się odbywała już po raz piąty z rzędu. Samorząd Rejonu Wileńskiego dołącza do organizowanej w dniu 21 kwietnia 2012 r. powszechnej akcji sprzątania „Darom Global 2012”, która się odbędzie nie tylko w krajach bałtyckich, ale również w innych 70 krajach świata. W czasie akcji w całym kraju planowane jest uprzątnięcie ponad 5 tys. miejsc. Według organizatorów planuje się, że odpady będą nie tylko zbierane, segregowane, ale również – przekazywane do przedsiębiorstw zbierających i przerabiających odpady wtórne.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorstwa, organizacje Samorządu Rejonu Wileńskiego, by nie pozostali obojętni – dołączyli do organizowanej akcji „Darom Global 2012”, która odbędzie się 21 kwietnia 2012 r. o godz. 10. Zarejestrować się do udziału w akcji, zaznaczyć zanieczyszczone publiczne miejsca można na stronie internetowej organizatorów akcji www.mesdarom.lt. Informację o sprzątanych na terytorium konkretnej gminy miejscach, o zbieranych śmieciach, miejscach zgromadzeń mieszkańców, dane osób odpowiedzialnych można znaleźć na stronie internetowej www.mesdarom.lt lub uzyskać u koordynator akcji w rejonie wileńskim – gł. specjalistki Wydziału Gospodarki Terenowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Andżeły Stankiewicz (tel. 275 5073, e-mail: anzela.stankevic@vrsa.lt).

Informujemy, że zebrane śmieci zostaną wywiezione jedynie z zarejestrowanych miejsc, dlatego wspólnoty lokalne, wspólnoty działkowiczów, które samodzielnie będą organizowały sprzątanie, powinny zarejestrować sprzątane miejsca na stronie internetowej organizatorów akcji i poinformować o tym koordynator akcji w rejonie wileńskim.

Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji sprzątania terenów publicznych „DAROM GLOBAL 2012”.