Czy prawo może dyskryminować?

Taki tytuł nosił wykład mgr Eweliny Tylec, który odbył się w ramach tegorocznej serii wykładów organizowanych przez Europejską Fundację Praw Człowieka.

Czwartkowe popołudnie Fundacja proponowała spędzić w ciekawym gronie, posłuchać prelekcji na temat ochrony praw mniejszości w Europie i na Litwie oraz wziąć udział w konstruktywnej dyskusji. Z propozycji tej skorzystało liczne grono osób: studenci, prawnicy, naukowcy, nauczyciele itd.

Prelegentka, studentka prawa z Central European University w Budapeszcie, przybliżyła słuchaczom m. in. kwestie dopuszczalności wprowadzania do systemów poszczególnych państw rozwiązań prawnych zezwalających na dyskryminację określonych grup społecznych, a tym samym powstanie obowiązku ich przestrzegania, formułę Radbrucha, zagadnienie dyskryminacji na tle narodowym, posługując się głośnym przypadkiem małżeństwa Łukasza i Małgorzaty Wardynów.

Na padające pytania po wykładzie odpowiedzi udzielała nie tylko prowadząca, ale również sami uczestnicy, prawnicy, którzy znają zaistniałą sytuację od strony prawnej, nauczyciele, którzy przybliżyli realia spowodowane zmianami w Ustawie o Oświacie i inne osoby dotknięte omawianym problemem itd.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom wykładu oraz jego współorganizatorowi Stowarzyszeniu Naukowców Polaków Litwy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach Fundacji!

Inf. EFHR