Zmarł biskup Juozas Tunaitis

W noc z czwartku na piątek, po długiej i ciężkiej chorobie, w szpitalu w Wilnie zmarł biskup Juozas Tunaitis. Miał 84 lata. Wierni stracili dobrego pasterza, a Polacy na Litwie również dobrego przyjaciela. Wszystkim nam będzie brakowało Jego pogodnej osobowości i Jego słów nauki.

— Niektórzy mówią, że uwierzyliby w Boga, żeby tu i teraz uczynił im jakiś cud. Apostołowie i lud Izraela widzieli wiele cudów i też niewielu uwierzyło. Prawdopodobnie i z nami tak by było. Poza tym zapominamy, że Pan Bóg codziennie i każdemu z nas czyni drobne cuda (zakwita kwiat, z małego ziarnka wyrasta duży owoc), tylko my ich po prostu nie zauważmy lub nie chcemy zauważać — powiedział śp. Juozas Tunaitis w wywiadzie udzielonym w czerwcu ubiegłego roku „Kurierowi Wileńskiemu”. Zawsze był życzliwym wobec polskiej gazety i chętnie komentował dla jej czytelników ważne wydarzenia religijne, czy też zagadnienia z zakresu wiary.
Biskup Juozas Tunaitis urodził się 25 października w chłopskiej rodzinie we wsi Davainiškiai w rejonie rakiskim. Był pierwszym dzieckiem w rodzinie. Miał czterech braci. W 1949 roku ukończył naukę z wyróżnieniem w gimnazjum w Rakiszkach. Później podjął studia na wydziale matematyki, fizyki i astronomii na Uniwersytecie Wileńskim, które ukończył w 1950 roku i w tym też roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Kownie. Po ukończeniu studiów kapłańskich w 1954 roku został wyświęcony na księdza. Pracował w wielu parafiach, aż w 1968 roku został przeniesiony do Wilna. Pełnił funkcje wikarego-adiunkta w parafii pod wezwaniem św. Michała. Dziesięć lat później został proboszczem tej parafii. W 1980 roku został notariuszem a później sędzią i wiceoficjałem Sądu Kościelnego Archidiecezji Wileńskiej. W tym też roku został mianowany kapelanem Domu Ojca Świętego. Od 1989 roku pełnił funkcje kanclerza Kurii Archidiecezji Wileńskiej. W maju 1991 roku został mianowany na arcybiskupa pomocniczego. Aż do 2010 roku pełnił też funkcje wikariusza generalnego biskupa wileńskiego. W marcu tegoż roku przeszedł na emeryturę, ale pozostawał Oficjałem Trybunału Archidiecezji Wileńskiej.

Wierni już od jutra, 2 czerwca, będą mogli pożegnać swego pasterza i kapłana. Trumna z ciałem biskupa będzie wystawiona w kaplicy św. Kazimierza w Katedrze Wileńskiej. Nabożeństwo pogrzebowe będzie celebrowane w świątyni w poniedziałek, 4 czerwca, o godzinie 12.00.