Odeszła Stefania Romer

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko…”
                                                             ks. J. Twardowski        

2 lipca 2012 r. na zawsze odeszła Stefania Romer — szanowana Nauczycielka, wspaniała Koleżanka, szlachetny Człowiek.
Stefania Romer urodziła się w 1926 roku w Bohdaniszkach w powiecie rakiskim.
Lata 1926-1937 spędziła w rodzinnej miejscowości. W 1946 roku ukończyła szkołę średnią w Kownie. Wstąpiła na wydział agronomii Akademii Rolniczej w Kownie, studia ukończyła w 1952 roku. Do pracy została skierowana do Szyrwint, na Stację Maszynowo-Traktorową. Zamieszkała z mamą w Giedrojciach. Pracowała tu krótko.
Dobry los w osobie dyrektora Witolda Masandowicza zaprowadził Ją do polskiego agrozootechnikum w Bujwidziszkach, później przeniesionego do Białej Waki k. Wilna. Pracowała tu 26 lat, do 1981 roku, nauczając i wychowując polską młodzież w trudnych czasach sowieckich.
Stefania Romer miała otwarte serce dla świata i ludzi. Potrafiła cieszyć się z każdego gestu dobroci, z wiedzy i sukcesów uczniów i kolegów. Stwarzała wokół siebie atmosferę życzliwości i tolerancji. Była wymagająca wobec siebie i innych. Dbała o poprawną polszczyzną, kulturę, zainteresowanie książką. Cokolwiek czyniła, czyniła od serca. Kochała przyrodę, kwiaty i ludzi. Była wielka duchem, pełna optymizmu i pracowitości. To Człowiek czynu, który nie tracił w życiu ani chwili.
W 2008 roku w Wilnie ukazały się „Wspomnienia” autorstwa Stefanii Romer, jednej z ostatnich przedstawicielek rodu. Na kartkach „Wspomnień” przedstawione zostało życie polskiego ziemiaństwa na Litwie Kowieńskiej.
Bogate archiwum rodziny Romerów, mające wielką wartość naukową, przekazane zostało w 2007 roku Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Stefania Romer przekroczyła próg śmierci, ale pozostawiła po sobie niegasnące światło pamięci.
Z wielkim żalem żegnamy swą Koleżankę, Człowieka o wielkich zaletach umysłu i charakteru, Człowieka wyjątkowo uczciwego i skromnego.
Cześć Jej pamięci!
Grono pedagogiczne Wileńskiej
Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa
w Białej Wace k. Wilna

Pożegnanie ze śp. Stefanią Romer odbędzie się w Domu Pogrzebowym przy ul. Olandų w Wilnie, sala nr. 1,

w środę, 4 lipca, od godziny 13.00 do 21.00
w czwartek, 5 lipca, od godziny 9.00 do 12.15.
Msza św. — w kościele pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Wojdatach o godz. 13.00.
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Wojdatach.