Konstytucja bez dekoracji

My nie mamy zamiaru zmieniać Konstytucji, chcemy ją tylko uzupełnić Fot. Marian Paluszkiewicz

„Konstytucja, która nie działa — to tylko piękna dekoracja” — właśnie wczoraj na placu Kudirki w Wilnie można było usłyszeć takie opinie. W akcji protestacyjnej uczestniczyło kilkanaście osób.
— Oczywiście, że państwo nie przestrzega naszych praw. Uważam, że trzeba zmieniać Konstytucję, bo ona nie działa. Jest jedynie na piśmie, w rzeczywistości nie istnieje. Jest przestrzegana bardzo rzadko i z korzyścią dla ludzi bogatych, posiadających władzę — powiedział wilnianin Lukas Daškevičius.
Podczas tej akcji uczestnicy w sposób teatralny z Konstytucji litewskiej usunęli artykuły, które tak naprawdę, ich zdaniem, nie są przestrzegane i służą, jedynie, jako piękna dekoracja. A jest ich aż dwanaście.
Właśnie w nich mówi się o tym, że obywatele państwa litewskiego mają prawo uczestniczyć w podejmowaniu ważnych decyzji dla państwa, wyrażać otwarcie swój pogląd w różnych sprawach, zbierać się na wszelkie pikiety.

Czyli mogą uczestniczyć w życiu politycznym swego państwa.
— Na Litwie Konstytucja nie jest przestrzegana. Ludzie bez pozwolenia władzy nie mają prawa zbierać się i głośno mówić o swoim niezadowoleniu. Na to muszą mieć pozwolenie z góry. My nie mamy zamiaru zmieniać Konstytucji, chcemy ją tylko uzupełnić. Ludzie muszą zobaczyć, że możemy coś zrobić. Przecież nie musimy siedzieć i przytakiwać — powiedział jeden z organizatorów akcji Vitalijus Balkus. Na przykład 36 artykuł Konstytucji mówi: „Nie wolno zabraniać lub przeszkadzać obywatelom zbierać się bez broni na pokojowe zebrania”, ten artykuł został zamieniony, przez organizatorów akcji na:


Na Litwie Konstytucja nie jest przestrzegana Fot. Marian Paluszkiewicz

„Nie wolno zabraniać lub przeszkadzać obywatelom zbierać się bez broni, jeżeli bezpośrednio nie przeszkadza to interesom rządzącej elity”.
Właśnie takie propozycje resocjalizacji Konstytucji padały z ust uczestników akcji.
— Obywatele Litwy muszą mieć więcej wolności, musi być wolność słowa nie tylko na piśmie, ale w rzeczywistości. Ta akcja jest po to, aby w sposób publiczny pokazać jak można zmienić Konstytucję. Przecież to my, naród, przyjęliśmy ją. A teraz mamy pełne prawo wprowadzić poprawki — powiedział jeden z organizatorów akcji Darius Paciavičius.