IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

Blisko 300 delegatów z 44 krajów świata uczestniczyło w obradach IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się 24-26 sierpnia w Warszawie i Pułtusku.

W zjeździe wzięła udział również delegacja przedstawicieli organizacji polskich z Litwy. Zjazd między innymi w jednej ze swoich uchwał wyraził „zdecydowany protest przeciwko uchwaleniu przez Sejm Republiki Litewskiej ustawy pogarszającej możliwości nauczania języka polskiego”.

Podczas kolejnego już zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy debatowano nad sytuacją 20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia, którzy dzisiaj mieszkają poza granicami Polski. brakowało innych akcentów z Wileńszczyzny. Na zamku w Pułtusku, gdzie odbywała się robocza część zjazdu, otwarto wystawę znanego wileńskiego malarza Roberta Bluja „Wilno Moje”.
Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy przyjął szereg uchwał i apeli. W jednej z przyjętych przez aklamację uchwał wyrażono „zdecydowany protest przeciwko naruszaniu praw człowieka i dyskryminowaniu członków Związku Polaków na Białorusi”.
Uczestnicy zjazdu zaprotestowali też przeciw uchwaleniu przez Sejm Republiki Litewskiej ustawy pogarszającej możliwości nauczania języka polskiego oraz poparli działania Macierzy Szkolnej i Związku Polaków na Litwie na rzecz „odzyskania należnych im praw”. Jednocześnie zjazd wyraził ogromne uznanie nauczycielom polonijnym, duchownym oraz organizatorom szkolnictwa za ich „zaangażowanie w zachowanie języka polskiego, tożsamości narodowej i wiary w polskiej diasporze na świecie”. Mówiono między innymi o potrzebie zacieśnienia więzi z Polską, o znaczeniu duszpasterstwa polskiego w dziele integracji Polaków z zagranicą, o obronie dobrego imienia Polski i Polaków, sytuacji oświaty polskiej poza granicami Polski, sytuacji młodego pokolenia Polaków mieszkających za granicą. Zjazd odbywał się pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który to właśnie na Zamku Królewskim w Warszawie zainaugurował rozpoczęcie obrad zjazdu. Prezydent życzył Polonii „uzasadnionej dumy z Polski”. Jak mówił, w naszym wzajemnym interesie jest istnienie łączności — emocjonalnej i organizacyjnej — między Polską a Polakami rozsianymi po całym świecie. Przekonywał, że awans Polski do rangi krajów niepodległych, integrujących się ze światem zachodnim, jest awansem wszystkich Polaków i odwrotnie — każdy sukces Polaków w każdym kraju świata potęguje narodową dumę.
Komorowski zaapelował także do tego, aby Polacy mieszkający za granicą aktywnie brali udział w życiu politycznym swoich krajów. Polski prezydent podkreślił, że dzisiaj Polacy tylko w trzech państwach: na Litwie, w Kanadzie i Rumunii mają swoich przedstawicieli w parlamentach krajów zamieszkania. Właśnie Polacy na Litwie mają najliczniejszą reprezentację w parlamencie litewskim, samorządach oraz jako jedyna społeczność polska poza Polską ma swego europosła — przewodniczącego AWPL Waldemara Tomaszewskiego. Waldemar Tomaszewski, posłowie na Sejm RL Michał Mackiewicz, Leonard Talmont, Jarosław Narkiewicz oraz mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz byli specjalnie przywitani podczas uroczystości na Zamku Królewskim.  Wcześniej jednak przed rozpoczęciem zjazdu delegaci  złożyli wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu J. Piłsudskiego. Wieniec złożyli również przedstawiciele delegacji Litwy na czele z prezesem ZPL Michałem Mackiewiczem. Po złożeniu wieńców delegaci wzięli udział we Mszy Świętej w Archikatedrze Św. Jana koncelebrowaną pod przewodnictwem Prymasa Polski abpa Józefa Kowalczyka. We mszy wzięło udział także kilkudziesięciu księży z kilkunastu krajów świata, w tym również ksiądz Tadeusz Jasiński z Wilna. Do udziału w uroczystej mszy św. do warszawskiej Archikatedry został specjalnie zaproszony chór Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” pod kierownictwem Jana Gabriela Mincewicza. Uczestnicy zjazdu zauroczeni śpiewem „Wileńszczyzny” po zakończeniu nabożeństwa nagrodzili polski zespół z Litwy owacją. Podczas Zjazdu nie brakowało innych akcentów z Wileńszczyzny. Na zamku w Pułtusku, gdzie odbywała się robocza część zjazdu, otwarto wystawę znanego wileńskiego malarza Roberta Bluja „Wilno Moje”.
Zjazd przyjął szereg uchwał i apeli. W jednej z przyjętych przez aklamację uchwał wyrażono „zdecydowany protest przeciwko naruszaniu praw człowieka i dyskryminowaniu członków Związku Polaków na Białorusi”.
Uczestnicy zjazdu zaprotestowali też przeciw uchwaleniu przez Sejm Republiki Litewskiej ustawy pogarszającej możliwości nauczania języka polskiego. Jednocześnie zjazd wyraził uznanie nauczycielom polonijnym, duchownym oraz organizatorom szkolnictwa za ich „zaangażowanie w zachowanie języka polskiego, tożsamości narodowej i wiary w polskiej diasporze na świecie”.