Numer 7 dla AWPL

Wczoraj partie losowały kolejność wpisania do biuletynu wyborczego. Wiceprzewodnicząca Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, mer rejonu wileńskiego, Maria Rekść wylosowała dla polskiej partii nr 7.
Listy swych kandydatów na mające się odbyć w październiku wybory do Sejmu wysunęło 17 partii i jedna koalicja 4-partyjna, toteż łącznie rozdano 18 numerów. Podajemy pierwszą dziesiątkę partii uczestniczących w październikowych wyborach do Sejmu RL. Numer pierwszy w biuletynie wyborczym otrzymał Związek Liberałów, drugi — Partia Republikańska, trzeci — Partia Pracy, czwarty — Demokratyczna Partia Pracy i Jedności, piąty — Związek Ojczyzny — Chrześcijańscy Demokraci Litwy. Partia „Drąsos kelias” otrzymała numer szósty, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie — siódmy, Litewska Partia Socjaldemokratyczna — ósmy, Partia „Porządek i Sprawiedliwość” — dziewiąty, koalicja „Za Litwę na Litwie” skład której to: Litewska Partia Centrum, Związek Narodowców, Litewski Związek Socjaldemokratów i Związek Jedności Narodowej — dziesiąty.
Jak oświadczył lider AWPL Waldemar Tomaszewski: „To jest bardzo dobry znak i chwała dla pani mer za dobre losowanie, bo siódemka jest liczbą wyrażającą doskonałość Bożą, często występującą w Piśmie Świętym, gdyż Pan Bóg zaplanował całe nasze życie właśnie w oparciu o schemat siódemki. Ufamy, że jest to znak od Opatrzności i tym większa jest nadzieja na wygranie wyborów sejmowych i na kilkunastoosobową reprezentację w Sejmie Republiki Litewskiej. Nie jest to celem samym w sobie, ale narzędziem do realizacji programu skierowanego dla rozwoju kraju i troski o zwyczajnych, prostych ludzi”.
Maksymalną liczbę kandydatów — 141 — w okręgu wielomandatowym w tych wyborach typuje osiem partii politycznych: Partia Pracy, AWPL, Związek Liberałów, Litewska Partia Socjaldemokratyczna, Partia „Porządek i Sprawiedliwość”, Związek Chłopstwa i Zielonych, Związek TAK oraz Związek Ojczyzny — Chrześcijańscy Demokraci Litwy.
W okręgu wielomandatowym dla uzyskania mandatu w Sejmie partia powinna uzyskać co najmniej 5 proc. głosów wyborców. Koalicja może pretendować do mandatów po pokonaniu 7-procentowej bariery wyborczej.
Wybory do Sejmu odbędą się 14 października.

Inf. wł., BNS