Podżeganie do nienawiści wkracza do kościoła

Niedawno podana informacja o tym, że ksiądz staje w obronie praw polskiej mniejszości narodowej w Kownie (więcej: Ksiądz Litwin broni Polaków na Kowieńszczyźnie) mile zaskoczyła Europejską Fundację Praw Człowieka. Jest to postawa godna pochwały. W obronie praw człowieka może i powinien stawać każdy, a szczególnie Kościół i reprezentujący jego księża.

Niestety, niedawno ksiądz Vaidas Vaišvilas wypędził polskich turystów ze Świątyni Miłosierdzia Bożego. Dodatkowo do Fundacji dotarła informacja, że dla tego księdza nie jest obca dyskryminacja mniejszości narodowej (więcej http://2012metunuotaka.blogspot.com/2011/12/pirmas-irasas-apie-vestuves-deja.html). Kapłan Vaidas Vaišvilas odmówił udzielenia sakramentu małżeństwu w języku polskim, gdyż „po prostu nie chce”. I chociaż w Świątyni Miłosierdzia Bożego odbywają się msze święte także w języku polskim, codziennie w tym celu przybywa inny ksiądz, to nie wpłynęło na decyzję ks. Vaišvily.

Narzeczeni byli oszołomieni takim cynicznym zachowaniem kapłana, zwłaszcza, że nie było żadnych formalnych przeszkód, by ta para zawarła związek małżeński. Kursy dla narzeczonych zostały już wysłuchane, zezwolenie na ślub w innej parafii para uzyskałaby z pewnością, jednak młodzi uczęszczali na polską mszę św. właśnie w tym kościele, tu też chcieli wziąć ślub. Niestety, jako że ks. Vaidas Vaišvilas jest rektorem świątyni, „to jest jego prawo” odmówić udzielenia sakramentu małżeństwa osobom spoza parafii. Młodzi dotychczas nie rozumieją takiego zachowania kapłana i dziwią się, jak takie sprawy w ogóle mają rację bytu w Domu Bożym.
Fundacja jest mocno zaniepokojona takim wyraźnie dyskryminującym zachowaniem kapłana względem mniejszości narodowych. Takie działania, szczególnie w kręgu księży, zdaniem Fundacji, tylko zachęcają do podżegania nienawiści na tle narodowościowym oraz do innych ataków narodowościowych.

Przypominamy, że Fundacja już podjęła działania prawne dotyczące zachowania tego kapłana (więcej na: http://www.efhr.eu/2012/09/25/efhr-podejmuje-dzialania-prawne-w-sprawie-wypedzenia-z-kosciola-polskich-turystow/). Każdy człowiek, bez względu na status w społeczeństwie, powinien nieść odpowiedzialność za swoje czyny. Fundacja kieruje skargi do organów ścigania dotyczące jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem przeciwko mniejszości narodowych, które naruszają ich prawa oraz aktywnie dąży do celu, by organy ścigania, odpowiedzialne za naruszenia praw pod względem mniejszości narodowych, zaczęły dostrzegać zagrożenie sytuacji. Również państwo nie może pozostać neutralnym obserwatorem zwiększającego się stopnia nienawiści. Dane statystyczne przedstawiają napływ nienawiści, jednoznacznie podkreślając, że postawa mediów oraz polityków względem mniejszości narodowych kształtuje negatywne nastawienie społeczeństwa przeciwko mniejszościom. (http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/).
Fundacja zwraca się z apelem do wszystkich, których dotknęła dyskryminacja w podobnych sprawach o kontakt z nami. Każdemu zapewnimy bezpłatną pomoc prawną.

Europejska Fundacja Praw Człowieka