Tydzień języka polskiego w szkołach rejonu wileńskiego

 Zgodnie z decyzją członków Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego z dnia 23 września br. „O potrzebie zorganizowania Tygodnia Języka Polskiego” 15 listopada br. w auli Uniwersytetu Edukologicznego (ul. Studentu 39, Wilno) w szkołach rejonu wileńskiego został uroczyście zainaugurowany „Tydzień Języka Polskiego”.

Celem przedsięwzięcia jest:
– popularyzacja języka polskiego oraz poprawności językowej wśród młodzieży szkolnej w szkołach rejonu wileńskiego;
– poszerzenie wiedzy z zakresu kultury języka;
– rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim;
– kształcenie sprawności ortograficznej;
– rozwijanie zainteresowań filmem, teatrem, poezją polską;
– prezentacja osiągnięć uczniów;
– promowanie recytatorskich i aktorskich talentów uczniów.

W szkołach z polskim językiem nauczania (gimnazjach, średnich, podstawowych) „Tydzień Języka Polskiego” będzie się odbywał w dniach 15-27 listopada. W tych dniach będą zorganizowane wieczory poetycko-muzyczne, konkursy recytatorskie, spotkania z poetami, dziennikarzami, konferencje, dyktanda, zabawy językowe. Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach wspólnoty szkolne, rodziców, dziadków oraz wszystkich chętnych.

Program uroczystości w szkołach rejonu wileńskiego do pobrania tutaj.