Więcej

  Inauguracja Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach

  Czytaj również...

  Wyświęcenie sztandaru gimnazjum odbyło się podczas Mszy św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Kowalczukach
  Wyświęcenie sztandaru gimnazjum odbyło się podczas Mszy św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Kowalczukach

  14 listopada br. odbyła się uroczystość inauguracji Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach. Szkoła średnia w Kowalczukach obroniła akredytację i na mocy rozporządzenia ministra oświaty i nauki RL z dnia 14 maja 2012 r. uzyskała zaszczytny status gimnazjum.

  Uroczystość rozpoczęła się od wyświęcenia sztandaru gimnazjum podczas Mszy św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Kowalczukach. Uroczystego wyświęcenia sztandaru dokonał ks. Mirosław Grabowski. Harcerze z nowym sztandarem w ręku złożyli hołd przy pomniku Jana Pawła II.

  Po Mszy św. grono nauczycielskie na czele z dyrektorem gimnazjum Zygmuntem Jaświnem posadziło trzy drzewka przy gmachu gimnazjalnym, które symbolizowały rozpoczęcie nowego etapu działalności placówki.

  Następnie w auli gimnazjalnej odbyła się uroczysta akademia z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców oraz licznie przybyłych gości.

  W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego: radna Helena Muszkiet, zastępca kierownika Wydziału Oświaty Zofia Ryżowa wraz z gł. specjalistką wydziału Janiną Klimaszewską, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Edmund Szot, starosta Kowalczuk Krystyna Gierasimowicz.

  W roku 1999 szkole nadano imię Stanisława Moniuszki.

  Od 2005 roku w placówce lekcje odbywają się wyłącznie w języku polskim. W gimnazjum zatrudnionych jest 29 nauczycieli, wiedzę tu zgłębia 179 uczniów, w tym 11 pierwszoklasistów oraz pięć klas gimnazjalnych.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...