Inauguracja Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach

Wyświęcenie sztandaru gimnazjum odbyło się podczas Mszy św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Kowalczukach
Wyświęcenie sztandaru gimnazjum odbyło się podczas Mszy św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Kowalczukach

14 listopada br. odbyła się uroczystość inauguracji Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach. Szkoła średnia w Kowalczukach obroniła akredytację i na mocy rozporządzenia ministra oświaty i nauki RL z dnia 14 maja 2012 r. uzyskała zaszczytny status gimnazjum.

Uroczystość rozpoczęła się od wyświęcenia sztandaru gimnazjum podczas Mszy św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Kowalczukach. Uroczystego wyświęcenia sztandaru dokonał ks. Mirosław Grabowski. Harcerze z nowym sztandarem w ręku złożyli hołd przy pomniku Jana Pawła II.

Po Mszy św. grono nauczycielskie na czele z dyrektorem gimnazjum Zygmuntem Jaświnem posadziło trzy drzewka przy gmachu gimnazjalnym, które symbolizowały rozpoczęcie nowego etapu działalności placówki.

Następnie w auli gimnazjalnej odbyła się uroczysta akademia z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców oraz licznie przybyłych gości.

W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego: radna Helena Muszkiet, zastępca kierownika Wydziału Oświaty Zofia Ryżowa wraz z gł. specjalistką wydziału Janiną Klimaszewską, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Edmund Szot, starosta Kowalczuk Krystyna Gierasimowicz.

W roku 1999 szkole nadano imię Stanisława Moniuszki.

Od 2005 roku w placówce lekcje odbywają się wyłącznie w języku polskim. W gimnazjum zatrudnionych jest 29 nauczycieli, wiedzę tu zgłębia 179 uczniów, w tym 11 pierwszoklasistów oraz pięć klas gimnazjalnych.