Więcej

  Nabiera rozpędu realizacja projektu rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Podczas spotkania z mieszkańcami Wielkiej Rzeszy
  Podczas spotkania z mieszkańcami Wielkiej Rzeszy

  Projekt realizowany jest w Zujunach, Rzeszy i Wielkiej Rzeszy. Planowane jest wybudowanie 15 km sieci wodociągowych oraz 40,5 km sieci kanalizacyjnych. Zakłada się, że z sieci wodociągowych skorzysta 2108, z sieci kanalizacyjnych zaś – 3468 mieszkańców. Mieszkańcom zostaną zapewnione jakościowe usługi z zakresu dostaw wody i odprowadzania ścieków.

   

  Projekt spełnia zasadę harmonijnego rozwoju: w wyniku jego realizacji zmniejszeniu ulegną różnice infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej pomiędzy miastem Wilnem a rejonem wileńskim. Projekt jest zharmonizowany z założeniami Programu Zwiększania Spójności oraz Planu Rozwoju Strategicznego Rejonu Wileńskiego na l. 2008-2015.

  „Wykonywane obecnie prace projektowe są etapem najtrudniejszym, pochłaniającym sporo czasu. Etap ten zakłada uzyskanie szeregu różnego rodzaju uzgodnień z różnymi instytucjami. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem, bez zakłóceń, mamy nadzieję, że tak będzie i dalej” – stwierdził zastępca dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Władysław Kondratowicz.

   

  Do chwili obecnej uzgodnione zostały miejsca odprowadzania ścieków, w Rzeszy zaprojektowano już 70% profili sieci, oddano projekt do ekspertyzy oraz analizy w zakresie odcinka sieci wodociągowych od podstawowej pompowni ścieków do ul. Molėtų, złożono wniosek do Narodowej Służby Rolnej w sprawie budowy sieci oraz kabli elektrycznych na ziemi państwowej. W Wielkiej Rzeszy opracowano projekty sieci przy ul. Ežero, które oddano do akceptacji spółce państwowej Drogi Regionu Wileńskiego. Warto zaznaczyć, że otrzymano już dane o istniejących pompach oraz ich mocy, prowadzone są rozmowy z mieszkańcami w sprawie budowy sieci na ich posesjach prywatnych.

  „Opracowano już projekt odcinka systemu odprowadzania ścieków pomiędzy Wielką i Małą Rzeszą, wykonano ekspertyzę projektu, rozpoczęto procedurę uzyskania zezwolenia na budowę. We wszystkich miejscowościach przeprowadzono badania topograficzne. W Wielkiej i Małej Rzeszy przeprowadzono badania geologiczne, odbywa się projektowanie sieci” – skomentował inżynier FIDIC Bronius Vepštas.

  Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na maj 2014 r.

   

  Planowanie prac
  Planowanie prac

  Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem www.vrsa.lt lub na stronie internetowej spółki „Nemenčinės komunalininkas“ pod adresem http://nemenkom.do.am.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W Awiżeniach uroczyście zaprezentowano heraldyczne symbole miejscowości 

  Święto tradycyjnie rozpoczęło się wspólną modlitwą i poświęceniem symboli heraldycznych. Uczestniczący w uroczystości mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz cieszył się z kolejnej ważnej uroczystości dla rejonu. Mer podkreślił, że nowa heraldyka będzie znaczącą tożsamością Awiżeń, które będą reprezentować je...

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyła się akcja bezpłatnego krwiodawstwa

  Podczas akcji krew oddało 28 osób, w tym kilka osób, które oddały krew nie po raz pierwszy.  – Cieszę się, że pracownicy samorządu chętnie włączyli się w akcję i pomogli potrzebującym krwi. Im więcej będzie dawców, tym większe szanse na...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego zdobył odznakę Rady Europy za doskonałe zarządzanie demokratyczne 

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego po raz pierwszy wyraził chęć udziału w projekcie „Wdrożenie zasad dobrego rządzenia na Litwie”, realizowanego przez Centrum Eksperckie Dobrego Rządzenia Rady Europy i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RL. Mieszkańcy samorządu, radni i pracownicy administracji samorządu,...

  W Rudominie odbyła się otwarta dyskusja na temat różnorodności kulturowej Litwy

  Zgromadzonych powitał mer Robert Duchniewicz. Jako przedstawiciel wielokulturowego regionu i wspólnoty narodowej podkreślił znaczenie wspólnoty i potrzebę łączenia aspektów różnorodności kulturowej w wizji przyszłości. – Cieszę się, że ta dyskusja toczy się w bogatym, wielokulturowym rejonie wileńskim, że możemy...