Więcej

  Nabiera rozpędu realizacja projektu rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Podczas spotkania z mieszkańcami Wielkiej Rzeszy
  Podczas spotkania z mieszkańcami Wielkiej Rzeszy

  Projekt realizowany jest w Zujunach, Rzeszy i Wielkiej Rzeszy. Planowane jest wybudowanie 15 km sieci wodociągowych oraz 40,5 km sieci kanalizacyjnych. Zakłada się, że z sieci wodociągowych skorzysta 2108, z sieci kanalizacyjnych zaś – 3468 mieszkańców. Mieszkańcom zostaną zapewnione jakościowe usługi z zakresu dostaw wody i odprowadzania ścieków.

   

  Projekt spełnia zasadę harmonijnego rozwoju: w wyniku jego realizacji zmniejszeniu ulegną różnice infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej pomiędzy miastem Wilnem a rejonem wileńskim. Projekt jest zharmonizowany z założeniami Programu Zwiększania Spójności oraz Planu Rozwoju Strategicznego Rejonu Wileńskiego na l. 2008-2015.

  „Wykonywane obecnie prace projektowe są etapem najtrudniejszym, pochłaniającym sporo czasu. Etap ten zakłada uzyskanie szeregu różnego rodzaju uzgodnień z różnymi instytucjami. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem, bez zakłóceń, mamy nadzieję, że tak będzie i dalej” – stwierdził zastępca dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Władysław Kondratowicz.

   

  Do chwili obecnej uzgodnione zostały miejsca odprowadzania ścieków, w Rzeszy zaprojektowano już 70% profili sieci, oddano projekt do ekspertyzy oraz analizy w zakresie odcinka sieci wodociągowych od podstawowej pompowni ścieków do ul. Molėtų, złożono wniosek do Narodowej Służby Rolnej w sprawie budowy sieci oraz kabli elektrycznych na ziemi państwowej. W Wielkiej Rzeszy opracowano projekty sieci przy ul. Ežero, które oddano do akceptacji spółce państwowej Drogi Regionu Wileńskiego. Warto zaznaczyć, że otrzymano już dane o istniejących pompach oraz ich mocy, prowadzone są rozmowy z mieszkańcami w sprawie budowy sieci na ich posesjach prywatnych.

  „Opracowano już projekt odcinka systemu odprowadzania ścieków pomiędzy Wielką i Małą Rzeszą, wykonano ekspertyzę projektu, rozpoczęto procedurę uzyskania zezwolenia na budowę. We wszystkich miejscowościach przeprowadzono badania topograficzne. W Wielkiej i Małej Rzeszy przeprowadzono badania geologiczne, odbywa się projektowanie sieci” – skomentował inżynier FIDIC Bronius Vepštas.

  Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na maj 2014 r.

   

  Planowanie prac
  Planowanie prac

  Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem www.vrsa.lt lub na stronie internetowej spółki „Nemenčinės komunalininkas“ pod adresem http://nemenkom.do.am.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W 2025 roku Rudomino stanie się Małą Stolicą Kultury Litwy

  „Zdobyty tytuł to bardzo miła wiadomość. Cieszę się, że pomysł stał się rzeczywistością. Wniosek wspólnoty uzyskał doskonałą ocenę, dlatego w przyszłym roku Rudomino będzie jedną z małych stolic kultury Litwy” – powiedział Robert Duchniewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, dodając,...

  Robert Duchniewicz spotkał się z ambasador USA Karą McDonald

  Ambasador interesowała się polityką mniejszości narodowych i jej realizacją na szczeblu krajowym. Ważne było dla niej także wysłuchanie opinii mera na temat współistnienia różnych społeczności etnicznych na terenie rejonu wileńskiego. Podczas spotkania R. Duchniewicz podkreślił, że najważniejsze nie jest szukanie...

  Uwaga. Niektórym mieszkańcom rejonu wileńskiego są zwracane spłacone, ale nierozpoznane opłaty za porządkowanie odpadów

  „Z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu systemów informatycznych, które powstały w wyniku cyberataku w grudniu 2023 r., zmieniono kody płatników opłat lokalnych. Dlatego obecnie nie jest możliwa identyfikacja niektórych płatników ze względu na nieokreślony lub zmieniony kod płatnika” — mówi...

  Uwaga rodzice! Zapraszamy do składania wniosków o pomoc socjalną dla uczniów

  „Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, które borykają się z trudnościami finansowymi, mają możliwość otrzymania bezpłatnych posiłków szkolnych oraz jednorazowego wsparcia na zakup przyborów szkolnych. Wsparcie społeczne uczniów jest niezbędnym narzędziem zapewniającym jednakowe szanse dla nauki i rozwoju wszystkim...