Nabiera rozpędu realizacja projektu rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w rejonie wileńskim

Podczas spotkania z mieszkańcami Wielkiej Rzeszy
Podczas spotkania z mieszkańcami Wielkiej Rzeszy

Projekt realizowany jest w Zujunach, Rzeszy i Wielkiej Rzeszy. Planowane jest wybudowanie 15 km sieci wodociągowych oraz 40,5 km sieci kanalizacyjnych. Zakłada się, że z sieci wodociągowych skorzysta 2108, z sieci kanalizacyjnych zaś – 3468 mieszkańców. Mieszkańcom zostaną zapewnione jakościowe usługi z zakresu dostaw wody i odprowadzania ścieków.

 

Projekt spełnia zasadę harmonijnego rozwoju: w wyniku jego realizacji zmniejszeniu ulegną różnice infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej pomiędzy miastem Wilnem a rejonem wileńskim. Projekt jest zharmonizowany z założeniami Programu Zwiększania Spójności oraz Planu Rozwoju Strategicznego Rejonu Wileńskiego na l. 2008-2015.

„Wykonywane obecnie prace projektowe są etapem najtrudniejszym, pochłaniającym sporo czasu. Etap ten zakłada uzyskanie szeregu różnego rodzaju uzgodnień z różnymi instytucjami. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem, bez zakłóceń, mamy nadzieję, że tak będzie i dalej” – stwierdził zastępca dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Władysław Kondratowicz.

 

Do chwili obecnej uzgodnione zostały miejsca odprowadzania ścieków, w Rzeszy zaprojektowano już 70% profili sieci, oddano projekt do ekspertyzy oraz analizy w zakresie odcinka sieci wodociągowych od podstawowej pompowni ścieków do ul. Molėtų, złożono wniosek do Narodowej Służby Rolnej w sprawie budowy sieci oraz kabli elektrycznych na ziemi państwowej. W Wielkiej Rzeszy opracowano projekty sieci przy ul. Ežero, które oddano do akceptacji spółce państwowej Drogi Regionu Wileńskiego. Warto zaznaczyć, że otrzymano już dane o istniejących pompach oraz ich mocy, prowadzone są rozmowy z mieszkańcami w sprawie budowy sieci na ich posesjach prywatnych.

„Opracowano już projekt odcinka systemu odprowadzania ścieków pomiędzy Wielką i Małą Rzeszą, wykonano ekspertyzę projektu, rozpoczęto procedurę uzyskania zezwolenia na budowę. We wszystkich miejscowościach przeprowadzono badania topograficzne. W Wielkiej i Małej Rzeszy przeprowadzono badania geologiczne, odbywa się projektowanie sieci” – skomentował inżynier FIDIC Bronius Vepštas.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na maj 2014 r.

 

Planowanie prac
Planowanie prac

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pod adresem www.vrsa.lt lub na stronie internetowej spółki „Nemenčinės komunalininkas“ pod adresem http://nemenkom.do.am.