Więcej

  Wyświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie

  Czytaj również...

  Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali złote puchary, a wszyscy uczestnicy – dyplomy i upominki.
  Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali złote puchary, a wszyscy uczestnicy – dyplomy i upominki.

  23 listopada b.r.  w Suderwskiej Szkole Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego odbyła się uroczystość „Wyświęcenia sztandaru szkoły”.

  Początek uroczystości miał miejsce w parafialnym kościele pw. Św. Trójcy w Suderwie. Mszę celebrował proboszcz parafii ks. Stanisław Matiukiewicz. Podczas Mszy św. modlił się wspólnie absolwent szkoły, diakon Wiktor Kudriaszow.

  Przed rozpoczęciem Mszy św. rodzice zwrócili się do proboszcza z prośbą o wyświęcenie sztandaru. Społeczność szkolna wraz z przybyłymi gośćmi modliła się za śp. patrona szkoły Mariana Zdziechowskiego, za zmarłych z jego rodziny oraz śp. pracowników szkoły. Po homilii sztandar został wyświęcony, po Mszy świętej zaś procesjonalnie przeprowadzony do szkoły, gdzie rodzice przekazali go na ręce pani dyrektor Teresy Młyńskiej.

  Uczniowie złożyli ślubowanie sztandaru szkoły. W części artystycznej wszyscy obecni mieli możliwość zapoznać się z fragmentami życia patrona szkoły Mariana Zdziechowskiego, które były prezentowane przez ucznia klasy 7 Waldemara Borkowskiego. Szkolny zespół „Suderwianka” wykonał piosenki, które były lubiane przez patrona i wyrażały wartości, którymi kierował się w swym życiu.

  Po części artystycznej wielu z przybyłych gości złożyło gratulacje i symboliczne dary.
  W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego: radna Helena Tomaszewska, zastępca kierownika Wydziału Oświaty Zofia Ryżowa oraz gł. specjalistka wydziału Nijola Ragucka.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Okręg Wileński Armii Krajowej 1944–1948

  17 lipca 1944 r. sowieci rozpoczęli „likwidację białopolskiego zgrupowania”. Z zastawionego kotła wydostali się nieliczni. Wielu z zatrzymanych w efekcie trafiło do tzw. „obozów internowania” — czyli obozów jenieckich, część zaś zostało aresztowanych i skazanych na wieloletnie wyroki. Pewna grupa,...

  Nowe tomiki poetyckie Edmonta Wołochowicza

  W literackim świecie często zdarza się, że autorzy zaskakują swoich czytelników nie tylko treścią, ale i liczbą swoich dzieł. Edmont Wołochowicz, znany wileński poeta, w 2024 r. ponownie przyciągnął uwagę miłośników poezji, prezentując trzy nowe tomiki: „Ludzkie lata”, „Czas robi...

  Odsłonięcie odnowionego pomnika „Grota” w Kalwarii Wileńskiej [GALERIA]

  „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Związkiem Polaków na Litwie organizuje uroczyste obchody 80. rocznicy Operacji »Ostra Brama«”. „Jest to szczególna okazja do oddania hołdu i uczczenia pamięci...

  Msza św. w intencji poległych AK-owców w kościele św. Teresy [GALERIA]

  Swoje błogosławieństwa przekazali także kapelani wojskowi — kapłan prawosławny oraz luteranin. Modlącym się towarzyszyła muzyka wojskowej orkiestry oraz chóru. Więcej na temat obchodów oraz istotnych symbolach, które miały miejsce w ich czasie — w najbliższym numerze dziennika „Kuriera Wileńskiego”. Zapraszamy także...