Wyświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali złote puchary, a wszyscy uczestnicy – dyplomy i upominki.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali złote puchary, a wszyscy uczestnicy – dyplomy i upominki.

23 listopada b.r.  w Suderwskiej Szkole Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego odbyła się uroczystość „Wyświęcenia sztandaru szkoły”.

Początek uroczystości miał miejsce w parafialnym kościele pw. Św. Trójcy w Suderwie. Mszę celebrował proboszcz parafii ks. Stanisław Matiukiewicz. Podczas Mszy św. modlił się wspólnie absolwent szkoły, diakon Wiktor Kudriaszow.

Przed rozpoczęciem Mszy św. rodzice zwrócili się do proboszcza z prośbą o wyświęcenie sztandaru. Społeczność szkolna wraz z przybyłymi gośćmi modliła się za śp. patrona szkoły Mariana Zdziechowskiego, za zmarłych z jego rodziny oraz śp. pracowników szkoły. Po homilii sztandar został wyświęcony, po Mszy świętej zaś procesjonalnie przeprowadzony do szkoły, gdzie rodzice przekazali go na ręce pani dyrektor Teresy Młyńskiej.

Uczniowie złożyli ślubowanie sztandaru szkoły. W części artystycznej wszyscy obecni mieli możliwość zapoznać się z fragmentami życia patrona szkoły Mariana Zdziechowskiego, które były prezentowane przez ucznia klasy 7 Waldemara Borkowskiego. Szkolny zespół „Suderwianka” wykonał piosenki, które były lubiane przez patrona i wyrażały wartości, którymi kierował się w swym życiu.

Po części artystycznej wielu z przybyłych gości złożyło gratulacje i symboliczne dary.
W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego: radna Helena Tomaszewska, zastępca kierownika Wydziału Oświaty Zofia Ryżowa oraz gł. specjalistka wydziału Nijola Ragucka.