Więcej

  W trosce o młodzież rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  Dyskusja o młodzieży w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego
  Dyskusja o młodzieży w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego

  Podczas dyskusji zorganizowanej w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego w dn. 3 grudnia br. nie tylko omówiono obecną sytuację młodzieży w rejonie wileńskim, lecz również opracowano projekt planu rozwiązywania problemów młodzieżowych i wytyczne jego realizacji.

  Udział w dyskusji wzięli specjaliści administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego – członkowie Rady ds. Młodzieży Rejonu Wileńskiego, przedstawiciele wspólnot działających w rejonie podstołecznym, pedagodzy socjalni.
  Opracowywanie i realizacja planów rozwiązywania problemów młodzieżowych na szczeblu lokalnym i krajowym ma na celu nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorami państwowym i pozarządowym w zakresie polityki młodzieżowej, optymizację wykorzystania zasobów ludzkich i rzeczowych, składanie propozycji zmiany aktów prawnych, udział w realizacji długoterminowej strategii polityki młodzieżowej.

  W ramach opracowywania tych planów oraz prowadzenia monitoringu ich realizacji w l. 2012-2013 są organizowane różnego rodzaju spotkania, szkolenia, dyskusje, prezentacje, które mają na celu identyfikację problemów, z jakimi boryka się młodzież w każdym z 60 samorządów litewskich, ustalenie, z jakimi grupami młodzieży najmniej się pracuje, jakie kroki mogą być podejmowane w celu lepszej realizacji planów, porównanie różnych sposobów realizacji planów.

  W chwili obecnej w samorządach Litwy przebiega ostatni etap projektu – opracowywanie końcowych projektów planów rozwiązywania problemów młodzieżowych. Plany są opracowane na podstawie zorganizowanych wcześniej spotkań, szkoleń i dyskusji.

  Plany zostaną przedłożone do zatwierdzenia radom samorządowym.
  Projekt „Rozwój zintegrowanej polityki młodzieżowej” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Republiki Litewskiej. Nad jego realizacją czuwa Departament ds. Młodzieży przy Ministerstwie

  Opieki Społecznej i Pracy RL.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...

  Za dobre osiągnięcia w nauce – premie pieniężne

  Projekt przewiduje, że dla uczniów klas 5–12 szkół rejonu wileńskiego za doskonałe roczne oceny (10 pkt) ze wszystkich przedmiotów nauczania będzie przyznawana premia w wysokości 500 euro. Dodatkowo dla absolwentów przewidziano premie w wysokości 250 euro za każde uzyskane...