W trosce o młodzież rejonu wileńskiego

Dyskusja o młodzieży w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego
Dyskusja o młodzieży w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego

Podczas dyskusji zorganizowanej w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego w dn. 3 grudnia br. nie tylko omówiono obecną sytuację młodzieży w rejonie wileńskim, lecz również opracowano projekt planu rozwiązywania problemów młodzieżowych i wytyczne jego realizacji.

Udział w dyskusji wzięli specjaliści administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego – członkowie Rady ds. Młodzieży Rejonu Wileńskiego, przedstawiciele wspólnot działających w rejonie podstołecznym, pedagodzy socjalni.
Opracowywanie i realizacja planów rozwiązywania problemów młodzieżowych na szczeblu lokalnym i krajowym ma na celu nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorami państwowym i pozarządowym w zakresie polityki młodzieżowej, optymizację wykorzystania zasobów ludzkich i rzeczowych, składanie propozycji zmiany aktów prawnych, udział w realizacji długoterminowej strategii polityki młodzieżowej.

W ramach opracowywania tych planów oraz prowadzenia monitoringu ich realizacji w l. 2012-2013 są organizowane różnego rodzaju spotkania, szkolenia, dyskusje, prezentacje, które mają na celu identyfikację problemów, z jakimi boryka się młodzież w każdym z 60 samorządów litewskich, ustalenie, z jakimi grupami młodzieży najmniej się pracuje, jakie kroki mogą być podejmowane w celu lepszej realizacji planów, porównanie różnych sposobów realizacji planów.

W chwili obecnej w samorządach Litwy przebiega ostatni etap projektu – opracowywanie końcowych projektów planów rozwiązywania problemów młodzieżowych. Plany są opracowane na podstawie zorganizowanych wcześniej spotkań, szkoleń i dyskusji.

Plany zostaną przedłożone do zatwierdzenia radom samorządowym.
Projekt „Rozwój zintegrowanej polityki młodzieżowej” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Republiki Litewskiej. Nad jego realizacją czuwa Departament ds. Młodzieży przy Ministerstwie

Opieki Społecznej i Pracy RL.