Więcej

  Podczas sesji rady zaprzysiężony został nowy radny, mianowano nowego dyrektora administracji

  Czytaj również...

  Mer Maria Rekść oraz wicemerowie Gabriel Jan Mincewicz i Czesław Olszewski
  Mer Maria Rekść oraz wicemerowie Gabriel Jan Mincewicz i Czesław Olszewski

  Podczas sesji Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w dn. 7 grudnia br. zaprzysiężony został nowy radny Vytautas Zinkevičius, który zastąpił nowo wybraną posłankę na Sejm RL Viliję Filipovičienė.

  W chwili obecnej na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego obowiązuje najmniejsza na Litwie cena na transport podmiejski – 0,16 Lt (bez VAT’u) za jeden km. Taryfa ta obowiązuje niezmiennie od 1 kwietnia 2009 r.
  Średnio w skali roku z tytułu rekompensaty przewoźnikom samorząd wypłaca ponad 4,4 mln Lt. W porównaniu z rokiem 2011 w roku bieżącym wydatki przewoźników wzrosły o prawie 6,6% – głównie z powodu wzrostu cen na paliwo. Podczas sesji rady radni zatwierdzili nową cenę na przewóz pasażerów transportem podmiejskim – 0,19 Lt (bez VAT’u) za jeden km. Po zatwierdzeniu nowej taryfy cena wzrośnie od 0,2 Lt na najkrótszych trasach (przykładowo Wilno-Rzesza) do 0,6 Lt na najdłuższych odcinkach (np. Wilno-Windziuny).

  Nowym wicedyrektorem administracji samorządu został mianowany Robert Komarowski
  Nowym wicedyrektorem administracji samorządu został mianowany Robert Komarowski

  Na odcinkach o średniej długości (20-30 km) cena wzrośnie o 0,3-0,4 Lt. Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że nowa taryfa nie wpłynie znacząco na ceny biletów, zaś wydatki samorządu z tytułu wypłacanych przewoźnikom rekompensat powinny zmniejszyć się, jak wskazują prognozy, o 9%. Nowa taryfa zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2013 r.

  Z dniem 10 grudnia br. nowym wicedyrektorem administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego został mianowany Robert Komarowski – na tym stanowisku zastąpił on Ritę Tamašunienė, która została wybrana do Sejmu RL. Od roku 2005 R. Komarowski był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wesołówce (rejon wileński). Nowy wicedyrektor jest magistrem fizyki, posiada kwalifikację nauczyciela uzyskaną na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym.

  Podczas sesji rady zaprzysiężony został nowy radny Vytautas Zinkevičius
  Podczas sesji rady zaprzysiężony został nowy radny Vytautas Zinkevičius

  W roku 2009 na Uniwersytecie Michała Rőmera w Wilnie uzyskał on stopień magistra w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi. Kierowana przez R. Komarowskiego szkoła w Wesołówce, jako pierwsza w rejonie wileńskim uzyskała wsparcie unijne na udział w programie wymiany szkolnej. Podczas realizacji projektu „Dostosowanie nieużytkowanego gmachu Szkoły Podstawowej w Wesołówce do potrzeb ośrodka wielofunkcyjnego” pełnił on funkcje kierownika projektu. Spośród 24 radnych aż 23 z nich oddało głos na młodego, energicznego i otwartego na nowe pomysły Roberta Komarowskiego. 1 karta do głosowania została uznana za nieważną.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Uwaga. Niektórym mieszkańcom rejonu wileńskiego są zwracane spłacone, ale nierozpoznane opłaty za porządkowanie odpadów

  „Z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu systemów informatycznych, które powstały w wyniku cyberataku w grudniu 2023 r., zmieniono kody płatników opłat lokalnych. Dlatego obecnie nie jest możliwa identyfikacja niektórych płatników ze względu na nieokreślony lub zmieniony kod płatnika” — mówi...

  Uwaga rodzice! Zapraszamy do składania wniosków o pomoc socjalną dla uczniów

  „Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, które borykają się z trudnościami finansowymi, mają możliwość otrzymania bezpłatnych posiłków szkolnych oraz jednorazowego wsparcia na zakup przyborów szkolnych. Wsparcie społeczne uczniów jest niezbędnym narzędziem zapewniającym jednakowe szanse dla nauki i rozwoju wszystkim...

  W kierunku czystszego środowiska: ZSA „Nemenčinės komunalininkas” zakupiła sprzęt do czyszczenia i dezynfekcji placów kontenerowych

  Place i pojemniki na odpady będą myte cicho działającą maszyną ze zintegrowanym systemem mycia wysokociśnieniowego i specjalnymi środkami, które szczególnie szybko i bezpiecznie niszczą materiały biodegradowalne. „Czystość jest jednym z podstawowych warunków zdrowego i wygodnego życia. Czyszczenie i dezynfekcja specjalistycznym...

  Ponad pół setki młodzieży z rejonu wileńskiego wyraziło chęć udziału w letnim programie zajętości

  „Jesteśmy zadowoleni zarówno z zainteresowania pracodawców programem, jak i aktywnego udziału w nim młodych ludzi. Świadczy to o tym, że młodzi ludzie z rejonu wileńskiego są zmotywowani i doceniają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz efektywnego wykorzystania czasu letniego. Jest...