Podczas sesji rady zaprzysiężony został nowy radny, mianowano nowego dyrektora administracji

Mer Maria Rekść oraz wicemerowie Gabriel Jan Mincewicz i Czesław Olszewski
Mer Maria Rekść oraz wicemerowie Gabriel Jan Mincewicz i Czesław Olszewski

Podczas sesji Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w dn. 7 grudnia br. zaprzysiężony został nowy radny Vytautas Zinkevičius, który zastąpił nowo wybraną posłankę na Sejm RL Viliję Filipovičienė.

W chwili obecnej na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego obowiązuje najmniejsza na Litwie cena na transport podmiejski – 0,16 Lt (bez VAT’u) za jeden km. Taryfa ta obowiązuje niezmiennie od 1 kwietnia 2009 r.
Średnio w skali roku z tytułu rekompensaty przewoźnikom samorząd wypłaca ponad 4,4 mln Lt. W porównaniu z rokiem 2011 w roku bieżącym wydatki przewoźników wzrosły o prawie 6,6% – głównie z powodu wzrostu cen na paliwo. Podczas sesji rady radni zatwierdzili nową cenę na przewóz pasażerów transportem podmiejskim – 0,19 Lt (bez VAT’u) za jeden km. Po zatwierdzeniu nowej taryfy cena wzrośnie od 0,2 Lt na najkrótszych trasach (przykładowo Wilno-Rzesza) do 0,6 Lt na najdłuższych odcinkach (np. Wilno-Windziuny).

Nowym wicedyrektorem administracji samorządu został mianowany Robert Komarowski
Nowym wicedyrektorem administracji samorządu został mianowany Robert Komarowski

Na odcinkach o średniej długości (20-30 km) cena wzrośnie o 0,3-0,4 Lt. Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że nowa taryfa nie wpłynie znacząco na ceny biletów, zaś wydatki samorządu z tytułu wypłacanych przewoźnikom rekompensat powinny zmniejszyć się, jak wskazują prognozy, o 9%. Nowa taryfa zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2013 r.

Z dniem 10 grudnia br. nowym wicedyrektorem administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego został mianowany Robert Komarowski – na tym stanowisku zastąpił on Ritę Tamašunienė, która została wybrana do Sejmu RL. Od roku 2005 R. Komarowski był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wesołówce (rejon wileński). Nowy wicedyrektor jest magistrem fizyki, posiada kwalifikację nauczyciela uzyskaną na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym.

Podczas sesji rady zaprzysiężony został nowy radny Vytautas Zinkevičius
Podczas sesji rady zaprzysiężony został nowy radny Vytautas Zinkevičius

W roku 2009 na Uniwersytecie Michała Rőmera w Wilnie uzyskał on stopień magistra w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi. Kierowana przez R. Komarowskiego szkoła w Wesołówce, jako pierwsza w rejonie wileńskim uzyskała wsparcie unijne na udział w programie wymiany szkolnej. Podczas realizacji projektu „Dostosowanie nieużytkowanego gmachu Szkoły Podstawowej w Wesołówce do potrzeb ośrodka wielofunkcyjnego” pełnił on funkcje kierownika projektu. Spośród 24 radnych aż 23 z nich oddało głos na młodego, energicznego i otwartego na nowe pomysły Roberta Komarowskiego. 1 karta do głosowania została uznana za nieważną.