Więcej

  Dobiegł końca projekt „Marzenia dzieci 2012”

  Czytaj również...

  Wręczono 167 prezentów dla dzieci z rodzin ryzyka socjalnego
  Wręczono 167 prezentów dla dzieci z rodzin ryzyka socjalnego

  Już po raz trzeci odbył się projekt socjalny „Marzenia dzieci”, w którym wzięło udział aż 27 samorządów. Do projektu dołączył również Samorząd Rejonu Wileńskiego. W projekcie udział wzięło 13 gmin rejonu wileńskiego: Miedniki, Bezdany, Mariampol, Ławaryszki, Pogiry, Rzesza, Awiżenie, Niemież, Mickuny, Suderwa, Kowalczuki, Zujuny oraz Niemenczyn.

  Na stronie internetowej www.vaikusvajones.lt były zamieszczane marzenia dzieci z rodzin ryzyka socjalnego. W zamieszczonych na stronie internetowej marzeniach dzieci mówiły o prezentach, które bardzo by chciały otrzymać na gwiazdkę.
  Ludzie dobrej woli, którzy chcieli spełnić marzenia dzieci, mogli to zrobić na trzy sposoby: wybierając marzenie na stronie internetowej projektu www.vaikusvajones.lt, prezent można było kupić samemu oraz wręczyć osobiście lub wysłać prezent do ośrodka socjalnego pracującego z tym dzieckiem, by wręczono go tam w imieniu osoby, która ten prezent wysłała. Można było również dokonać przelewu określonej kwoty pieniężnej na zakup prezentu na konto ośrodka socjalnego opiekującego się dzieckiem. Pracownicy takiego ośrodka za ofiarowaną kwotę kupowali prezent oraz wręczali go dziecku.
  Pracownicy socjalni zebrali 202 kartki z marzeniami świątecznymi dzieci z rejonu wileńskiego, z których aż 167 udało się urzeczywistnić. Te liczby nie są jeszcze ostateczne, ponieważ, nie zważając na to, że projekt „Marzenia dzieci 2012” dobiegł już końca, marzenia dzieci spełniane są nadal.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...

  Za dobre osiągnięcia w nauce – premie pieniężne

  Projekt przewiduje, że dla uczniów klas 5–12 szkół rejonu wileńskiego za doskonałe roczne oceny (10 pkt) ze wszystkich przedmiotów nauczania będzie przyznawana premia w wysokości 500 euro. Dodatkowo dla absolwentów przewidziano premie w wysokości 250 euro za każde uzyskane...