Dobiegł końca projekt „Marzenia dzieci 2012”

Wręczono 167 prezentów dla dzieci z rodzin ryzyka socjalnego
Wręczono 167 prezentów dla dzieci z rodzin ryzyka socjalnego

Już po raz trzeci odbył się projekt socjalny „Marzenia dzieci”, w którym wzięło udział aż 27 samorządów. Do projektu dołączył również Samorząd Rejonu Wileńskiego. W projekcie udział wzięło 13 gmin rejonu wileńskiego: Miedniki, Bezdany, Mariampol, Ławaryszki, Pogiry, Rzesza, Awiżenie, Niemież, Mickuny, Suderwa, Kowalczuki, Zujuny oraz Niemenczyn.

Na stronie internetowej www.vaikusvajones.lt były zamieszczane marzenia dzieci z rodzin ryzyka socjalnego. W zamieszczonych na stronie internetowej marzeniach dzieci mówiły o prezentach, które bardzo by chciały otrzymać na gwiazdkę.
Ludzie dobrej woli, którzy chcieli spełnić marzenia dzieci, mogli to zrobić na trzy sposoby: wybierając marzenie na stronie internetowej projektu www.vaikusvajones.lt, prezent można było kupić samemu oraz wręczyć osobiście lub wysłać prezent do ośrodka socjalnego pracującego z tym dzieckiem, by wręczono go tam w imieniu osoby, która ten prezent wysłała. Można było również dokonać przelewu określonej kwoty pieniężnej na zakup prezentu na konto ośrodka socjalnego opiekującego się dzieckiem. Pracownicy takiego ośrodka za ofiarowaną kwotę kupowali prezent oraz wręczali go dziecku.
Pracownicy socjalni zebrali 202 kartki z marzeniami świątecznymi dzieci z rejonu wileńskiego, z których aż 167 udało się urzeczywistnić. Te liczby nie są jeszcze ostateczne, ponieważ, nie zważając na to, że projekt „Marzenia dzieci 2012” dobiegł już końca, marzenia dzieci spełniane są nadal.