W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się zebranie poradni pedagogiczno-psychologicznych regionu wileńskiego

Podczas zebrania dyskutowano, w jaki sposób należy optymizować i usprawniać świadczoną dzieciom pomoc specjalistyczną
Podczas zebrania dyskutowano, w jaki sposób należy optymizować i usprawniać świadczoną dzieciom pomoc specjalistyczną

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Rejonu Wileńskiego przy współpracy z Centrum Psychologii i Pedagogiki Specjalistycznej 13 lutego br. w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego zorganizowała zebranie poradni pedagogiczno-psychologicznych regionu wileńskiego.

W zebraniu udział wzięli kierownicy oraz specjaliści poradni pedagogiczno-psychologicznych miasta Wilna oraz rejonów: wileńskiego, szyrwinckiego, wiłkomierskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego, rokiskiego. Przybyli również przedstawiciele Centrum Psychologii i Pedagogiki Specjalistycznej: zastępca dyrektora Rita Kišonienė wraz ze specjalistami Ireną Bujauskienė, Loretą Grikainienė, Dalią Žičkienė oraz Editą Norvaišienė.
Zebranych przywitał zastępca dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Komarowski. Podkreślił on konieczność uwzględniania potrzeb każdego dziecka w procesie nauczania, korzyść, jaką praca specjalistów niesie dla dzieci, ich rodziców oraz całej placówki oświatowej.

Specjaliści Centrum Psychologii i Pedagogiki Specjalistycznej odpowiedzieli na pytania przedstawicieli poradni pedagogiczno-psychologicznych dotyczące szczegółów procesu nauczania osób z zapotrzebowaniami specjalistycznymi. Podczas zebrania dyskutowano, w jaki sposób należy optymizować i usprawniać świadczoną dzieciom specjalistyczną pomoc pedagogiczno-psychologiczno-socjalną. Specjaliści Centrum Psychologii i Pedagogiki Specjalistycznej obiecali omówione kwestie, spostrzeżenia oraz propozycje uogólnić i przedstawić przedstawicielom Ministerstwa Oświaty i Nauki w celu udoskonalenia bazy ustawowej w zakresie pomocy w dziedzinie oświaty.
Wszyscy uczestnicy spotkania byli wdzięczni za możliwość przedstawienia najbardziej nurtujących ich problemów, podkreślali niezbędność takich spotkań w przyszłości.

DSC_0355Zakres podstawowych działalności Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego:

– ocena zapotrzebowań specjalistycznych w nauczaniu dzieci, badanie problemów psychologicznych oraz ustalenie dojrzałości szkolnej dzieci. Prowadzenie ewidencji specjalistycznych potrzeb uczniów;
– doradzanie rodzicom i dzieciom, nauczycielom, specjalistom oraz administracjom placówek oświatowych w kwestiach nauczania specjalistycznego, problemów psychologiczno-pedagogicznych;
– organizowanie szkoleń specjalistom, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom;
– koordynowanie usług nauczania w zakresie informowania i ukierunkowania profesjonalnego oraz kariery.

Siedziba poradni: ul. A. Mickevičiaus 16, Niemenczyn, rejon wileński (tel. 243 9429).