W Miednikach odbyło się posiedzenie Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść wchodzi w skład Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego
Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść wchodzi w skład Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego

20 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego.

Rada składa się z merów samorządów regionu wileńskiego, delegowanych radnych samorządów regionu wileńskiego oraz osoby reprezentującej Rząd lub jego upoważnionej instytucji. Celem Rady jest podejmowanie decyzji dotyczących równomiernego i trwałego rozwoju regionu (decyzje Rady są ogłaszane na stronie internetowej www.vrm.lt/nrp).

Członkowie Rady obejrzeli cztery sale ekspozycyjne urządzone w stołpie zamku w Miednikach
Członkowie Rady obejrzeli cztery sale ekspozycyjne urządzone w stołpie zamku w Miednikach

Tym razem posiedzenie odbyło się w uroczej miejscowości rejonu wileńskiego znajdującej się na południowym-wschodzie od Wilna – w Miednikach. Gości przywitała mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, która wraz z wicemerami samorządu Gabrielem Janem Mincewiczem i Czesławem Olszewskim wchodzi w skład Rady.

Gł. specjalista Wydziału Strategicznego Koordynowania Polityki Regionalnej Departamentu Polityki Regionalnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych A. Valickas zaprezentował podstawowe cele polityki regionalnej oraz mechanizm ich realizacji. Zapoznał zebranych ze strukturą opracowywanego Międzyresortowego Planu Działalności na l. 2014-2020.

Inscenizowane przedstawienie zespołu palmiarek z Ciechanowiszek „Cicha Nowinka”
Inscenizowane przedstawienie zespołu palmiarek z Ciechanowiszek „Cicha Nowinka”

Specjaliści zaprezentowali przebieg opracowywania i realizacji projektów wpisanych na listy projektów regionu w okresie finansowym na l. 2007-2013. Według podanych informacji Samorząd Rejonu Wileńskiego zaplanował 62 projekty, podpisał 60 umów i zrealizował 35 projektów. Obecnie wprowadza się w życie 25 projektów.

Podczas posiedzenia Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego zapadły również decyzje przychylne dla Samorządu Rejonu Wileńskiego. Z zaoszczędzonych środków finansowych 200 tys. Lt przeznaczono na renowację ambulatorium w Mariampolu. Inwestycje zostaną przeznaczone na ocieplenie dachu oraz ścian budynku, zaplanowano również wymianę okien i modernizację systemu ogrzewania.

Celem Rady jest podejmowanie decyzji dotyczących równomiernego i trwałego rozwoju regionu
Celem Rady jest podejmowanie decyzji dotyczących równomiernego i trwałego rozwoju regionu

Kontynuując dobrą tradycję organizowania posiedzeń w coraz to innym samorządzie oraz stwarzając możliwość zapoznania się z cennym doświadczeniem samorządu organizującego posiedzenie w wykorzystywaniu wsparcia funduszy strukturalnych Unii Europejskiej następne posiedzenie Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego postanowiono zorganizować w Trokach.

Po posiedzeniu członkowie Rady Rozwoju Regionu Wileńskiego obejrzeli cztery sale ekspozycyjne urządzone w stołpie zamku w Miednikach. Goście mieli możliwość zapoznania się z uzbrojeniem Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII w., podziwiać obraz G. Kazimierėnasa „Dzień gniewu”, zobaczyć eksponowaną kolekcję Prezydenta RL A. Brazauskasa trofeów i noży myśliwskich. Zwiedzanie zamku uwieńczyło inscenizowane przedstawienie zespołu palmiarek z Ciechanowiszek „Cicha Nowinka” pt. „Skąd przychodzi wierzba”.