Więcej

  Poezja – gościem w Kieńskiej Szkole Podstawowej

  Czytaj również...

  Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy, nauczyciele zaś  – dyplomy za przygotowanie uczestników konkursu
  Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy, nauczyciele zaś  – dyplomy za przygotowanie uczestników konkursu

  Słoneczny, wiosenny dzień 26 marca zgromadził licznie przybyłych miłośników poezji do Kieńskiej Szkoły Podstawowej. Tego dnia bowiem odbył się rejonowy konkurs recytatorski uczniów 1-4 klas „Święto Poezji”.

  Wielojęzyczny rejon wileński jednoczy w sobie uczniów różnych narodowości, więc słuchano słowa poetyckiego w językach ojczystych: polskim i rosyjskim. Uczniowie litewskich klas początkowych wcześniej mieli konkurs recytatorski pod tytułem „Gintarėlis”.

  Placówki oświatowe rejonu wileńskiego zasługują na wielkie „brawo” z tego powodu, że potrafią dostrzec nie tylko akademickie zdolności ucznia, lecz zarazem i twórcze. Pielęgnowanie i rozwój duchowy ucznia poprzez piękno słowa poetyckiego jest zaawansowanym sukcesem dobroci, miłości i chęci krzewienia mowy ojczystej w przyszłości.

  Na konkurs zgłosiło się 35 uczestników ze szkół-przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich i gimnazjum. Nie do poznania ożyła szkoła tego dnia – gwar na korytarzach, dzielenie się wrażeniami, radosne chwile spotkań nauczycieli z różnych szkół – wszystko to stworzyło miłą i przyjazną atmosferę.
  Główny specjalista Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, kurator nauczania przedszkolnego i początkowego, Iwona Wojnicz, zachęciła uczestników do odwagi, podkreśliła, że najważniejszy jest udział w konkursie i życzyła dobrego nastroju i udanej recytacji.

  Komisja w składzie pięciu osób – Marii Simanowicz, nauczyciela eksperta nauczania początkowego gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, Ileny Podvorskienė, nauczyciela metodyka nauczania początkowego gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Haliny Rynkiewicz, nauczyciela metodyka nauczania początkowego Szkoły Średniej w Ławaryszkach, Ireny Malec, nauczyciela metodyka nauczania początkowego Szkoły Podstawowej w Mościszkach, Ireny Korwiel, nauczyciela metodyka nauczania początkowego Szkoły Podstawowej w Kienie – miała wiele pracy, ponieważ prawie każdy uczestnik zasługiwał na zwycięstwo. Praca zaś komisji polegała na wytypowaniu laureatów i tych, którzy zasłużyli na wyróżnienie, więc wyniki konkursu są następujące:

  I miejsce – Agata Romanowska, uczennica 2b klasy Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie, nauczycielka – Irena Janina Alaszewicz
  II miejsce – Albert Mikulski, uczeń 4 klasy Szkoły Podstawowej w Kienie, nauczycielka – Krystyna Juckiewicz – Tałłoczka
  III miejsce – Milena Wołczok, uczennica 1 klasy Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach
  Wśród uczniów pionu z rosyjskim językiem nauczania nagrodę zdobył Andrej Monachow, uczeń 2c klasy Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie.

  Wyróżnienia otrzymali:
  Dominik Tałłoczka, uczeń 3 klasy Szkoły Średniej w Ławaryszkach, nauczyciel – Krystyna Juckiewicz – Tałłoczka;
  Karol Januszkiewicz, uczeń 4a klasy Szkoły Średniej w Mickunach, nauczyciel – Teresa Pawłowska;
  Kinga Lewko, uczennica 3 klasy Szkoły Podstawowej w Mościszkach, nauczyciel – Janina Dmitrijewa;
  Kamila Wołodko, uczennica 2 klasy Szkoły Średniej w Ciechanowiszkach, nauczyciel – Weronika Jurgielewicz;
  Kamila Dudzień, uczennica 2 klasy Szkoły Podstawowej w Szumsku, nauczyciel – Janina Szapowałowa;
  Paulina Daniszewska, uczennica 3 klasy Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie, nauczyciel – Renata Romejko.
  Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom za udział, a nauczyciel – dyplom za przygotowanie uczestnika konkursu. Serdecznie dziękujemy paniom Halinie Rynkiewicz i Ilenie Podvorskienė za dyplomy.

  Zwycięzcy otrzymali również nagrody w postaci słodyczy i upominków, na zakupienie których pieniądze przeznaczył Wydział Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Dziękujemy Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” za lektury dla recytatorów.
  Święto się odbyło. Ucichły głosy w szkole. Zaprzyjaźnieni i wzbogaceni duchowo uczniowie odjechali do swych szkół. Dla nas, organizatorów Święta Poezji, jest bardzo ważne, aby każdy, kto przybył do Kieńskiej Szkoły Podstawowej, wyniósł iskierkę przyjaźni, ciepła i dobra, którą mógłby podzielić się z innymi.

  Organizatorzy święta

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...

  Za dobre osiągnięcia w nauce – premie pieniężne

  Projekt przewiduje, że dla uczniów klas 5–12 szkół rejonu wileńskiego za doskonałe roczne oceny (10 pkt) ze wszystkich przedmiotów nauczania będzie przyznawana premia w wysokości 500 euro. Dodatkowo dla absolwentów przewidziano premie w wysokości 250 euro za każde uzyskane...