Podsumowanie konkursu poświęconego 150. rocznicy Powstania Styczniowego 1863 r. „W imię Boga za naszą i waszą wolność”

Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Czesław Olszewski wręczył dyplomy i nagrody laureatom konkursu
Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Czesław Olszewski wręczył dyplomy i nagrody laureatom konkursu

W celu uczczenia 150. rocznicy Powstania Styczniowego marzec 2013 roku został ogłoszony w placówkach oświatowych rejonu wileńskiegoMiesiącem Powstania Styczniowego. Komisja Organizacyjna Samorządu Rejonu Wileńskiego opracowała obszerny plan imprez dla uczniów szkół rejonu.

Ogromnym zainteresowaniem młodzieży szkolnej cieszył się konkurs pt. „W imię Boga za naszą i waszą wolność”, który przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie pisali prace twórcze na jeden z wybranych tematów dotyczących zrywu patriotycznego narodu w dążeniu do wolności, pamięci o przywódcach powstania, bohaterach znanych i nieznanych. Do prac pisemnych były dołączone tematyczne prezentacje multimedialne lub ilustracje.

Drugi etap konkursu w kategorii „test wiedzy” oraz „wystąpienie artystyczne” odbył się 16 kwietnia br. w Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Do tego etapu zakwalifikowano 20 uczniów z różnych szkół i gimnazjów rejonu.

Komisja Organizacyjna Samorządu Rejonu Wileńskiego opracowała obszerny plan imprez dla uczniów szkół rejonu
Komisja Organizacyjna Samorządu Rejonu Wileńskiego opracowała obszerny plan imprez dla uczniów szkół rejonu

Wykonanie testu wymagało od uczestników bardzo dokładnej wiedzy na temat przebiegu powstania i jego przywódcach. Cieszy to, że wielu uczniów uzyskało dużą ilość punktów, co świadczy o doskonałym ich przygotowaniu. Na zakończenie mieliśmy prawdziwą ,,ucztę duchową”, uczestnicy konkursu zaprezentowali komisji przygotowane wiersze, fragmenty prozy, pieśni patriotyczne.

Należy pochwalić wszystkich dwudziestu uczestników za doskonale wygłoszone teksty patriotyczne, poezję śpiewaną oraz charakteryzację. Agata Sadowska, uczennica Szkoły Średniej im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu wystąpiła w roli Elizy Orzeszkowej, Daniel Sokołowski, uczeń Gimnazjum w Awiżeniach – w postaci powstańca – wyglądało to pięknie i pomysłowo.

Konkurs ukoronował gościnny występ aktorów Miednickiego Ośrodka Kultury oraz Studia Teatralnego w Wilnie z przedstawieniem o tematyce Powstania Styczniowego.

Podsumowując wyniki konkursu wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego p. Czesław Olszewski podkreślił jak ważna jest pamięć o tych, którzy walczyli na Litwie i w Polsce „O Naszą i Waszą Wolność” oraz wręczył dyplomy i nagrody laureatom konkursu.

Zwycięzcy konkursu „W imię Boga za naszą i waszą wolność”:

I miejsce – Agata Sadowska, uczennica Szkoły Średniej im. Stanisława Kostki w Podbrzeziu (nauczycielka Anna Bartoszko);

II miejsce – Daniel Sokołowski, uczeń Gimnazjum w Awiżeniach (nauczycielka Alicja Segen);

III miejsce – Beata Gryszkiewicz, uczennica Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (nauczycielka Alina Miłosz).

Walentyna Treszczyńska
nauczyciel metodyk języka polskiego
Gimnazjum w Pogirach