Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie obchodziło swe 9 urodziny

Pieśni i tańce, wiersze i piękne życzenia płynęły ze sceny
Pieśni i tańce, wiersze i piękne życzenia płynęły ze sceny

10 maja br. Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie obchodziło swe 9 urodziny – było to roczne sprawozdanie działalności centrum oraz obchody daty jego otwarcia.

Tradycyjnie, w maju, Ośrodek Kultury w Niemenczynie otwiera swe podwoje nie tylko dla podopiecznych centrum, lecz również dla ich rodzin, przyjaciół, sponsorów, mieszkańców Niemenczyna oraz wszystkich, którym działalność Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych nie jest obojętna.

Zebranych w tym dniu w Niemeńczyńskim Ośrodku Kultury widzów urzekło przedstawienie „Cztery pory roku” w wykonaniu podopiecznych centrum. Pieśni i tańce, wiersze i piękne życzenia płynęły ze sceny. Chociaż czasem wykonawcy mieli tremę, widzowie wspierali ich gromkimi brawami.

Program świąteczny kontynuowali goście z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu – teatr „Wędrówka”. Nikt nie pozostał obojętny na ich występ pt. „Skrzydełka”, który poruszał aktualny temat stosunków w rodzinie dzieci-rodzice. Występy teatru są niezwykłe, w przedstawieniach bowiem mało jest tekstu werbalnego, gra muzyka, natomiast aktorzy oświetleni światłem lamp ultrafioletowych tworzą obrazy przedstawienia.

Personelowi oraz podopiecznym Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie życzenia złożył zastępca dyrektora administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Komarowski oraz specjalistki Wydziału Opieki Socjalnej.

W imieniu mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść, wręczyły one dyrektorce centrum Jadwidze Ingielewicz kosz owoców, by podopiecznym centrum nie brakowało witamin. Na święto przybyli również księża, uczniowie z placówek oświatowych Niemenczyna, pracownicy innych ośrodków socjalnych.

Wiele ciepłych słów skierowano do wolontariuszy, których praca często bywa niezauważalna, jednak niezmiernie cenna.