Sejm realizuje inicjatywy ustawodawcze AWPL

Zdaniem Akcji Wyborczej Polaków na Litwie — rzecz najważniejsza to projekt Ustawy o Ochronie Życia Poczętego  Fot. Marian Paluszkiewicz
Zdaniem Akcji Wyborczej Polaków na Litwie — rzecz najważniejsza to projekt Ustawy o Ochronie Życia Poczętego Fot. Marian Paluszkiewicz

Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, starosta sejmowej frakcji AWPL Rita Tamaszuniene oraz poseł na Sejm RL z ramienia AWPL Zbigniew Jedziński przedstawili inicjatywy legislacyjne, które polska partia realizuje podczas wiosennej sesji litewskiego parlamentu.

— Chcemy poinformować o naszych inicjatywach programowych, które na określonym etapie już udało się zrealizować. Zacznę od projektu nowelizacji ustawy o finansowaniu programu nadzoru i rozwoju dróg Republiki Litewskiej. Tę nowelizację zgłosiła przewodnicząca sejmowej frakcji AWPL Rita Tamaszuniene. Następna nasza inicjatywa ustawodawcza poświęcona jest zwiększeniu finansowania samorządów. No i oczywiście rzecz najważniejsza to projekt Ustawy o Ochronie Życia Poczętego — powiedział Waldemar Tomaszewski.

Projekt Ustawy o Ochronie Życia Ludzkiego w Fazie Prenatalnej był zarejestrowany w Sejmie jeszcze w roku 2005. Niestety, wtedy jednak ustawa nie została przyjęta. Teraz inicjatorem tego projektu jest poseł na Sejm Zbigniew Jedziński.

— Projekt tej ustawy zawiera podstawowe założenia ochrony życia w fazie prenatalnej. Życie człowieka zaczyna się w chwili zapłodnienia kobiety. Należy pamiętać, że aborcja jest tym samym co morderstwo. Każdy ma prawo żyć od poczęcia do śmierci. Takiego prawa nikt nie może pozbawić nikogo. Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, a dziecko jest niechciane, to lepiej jest oddać je do Okienka Życia, lub pozwolić komuś je adoptować, ale nie zabijać — powiedział Zbigniew Jedziński.

Ustawa przewiduje pewne wyjątki, kiedy można dokonać przerwania ciąży. Ciążę można przerwać w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety, ale to muszą zadecydować sami lekarze. Albo jeżeli ciąża jest wynikiem zgwałcenia. W każdym innym wypadku aborcja powinna być zabroniona. Każdego roku na Litwie aborcji dokonuje ok. 10 tys. kobiet. W Unii Europejskiej aborcje są zakazane w Polsce, Irlandii i na Malcie.

— Papież Jan Paweł II powiedział, że naród, który zabija swoje dzieci, nie ma przyszłości – podkreślił Waldemar Tomaszewski.

Obecnie projekt Ustawy o Ochronie Życia Poczętego będzie omawiany w komitetach sejmowych, po czym ponownie odbędzie się dyskusja na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

Podczas konferencji prasowej została także przedstawiona nowelizacja ustawy o finansowaniu programu nadzoru i rozwoju dróg Republiki Litewskiej. Projekt zakłada bardziej proporcjonalny podział środków finansowania nadzoru i rozwoju dróg, przewiduje też zwiększenie wydatków na drogi lokalne z 20 do 30 proc.

Życie człowieka zaczyna się w chwili zapłodnienia               Fot. M.P.
Życie człowieka zaczyna się w chwili zapłodnienia Fot. Marian Paluszkiewicz

— Stan naszych dróg obecnie jest naprawdę okropny. To jest problem, który należy rozwiązać. W warunkach wzrostu natężenia ruchu obecna infrastruktura dróg nie jest w stanie zapewnić należyty rozwoju gospodarki co negatywnie wpływa na stan środowiska i nie odpowiada potrzebom mieszkańców. Wszystko to wywołuje niezadowolenie społeczeństwa, a samorządy z powodu braku pieniędzy same nie są w stanie tego problemu rozstrzygnąć — powiedziała starosta frakcji AWPL Rita Tamaszuniene.
— Realizacja naszego projektu polepszy stan dróg, zapewni zwiększenie inwestycji. Wszystko to niewątpliwie pozytywnie wpłynie na poziom życia mieszkańców naszego kraju — dodała posłanka. I jak podkreśliła  propozycja ta nie wymaga dodatkowych środków z budżetu państwa ponieważ chodzi jedynie o zmiany w podziale środków.

We wtorek Sejm przyjął projekt rezolucji o wskaźnikach finansowych budżetu państwa i budżetów samorządowych.

— Problem jest niezwykle aktualny. Bibliotekarze, pracownicy ośrodków kultury, wychowawcy przedszkolni, pracownicy socjalni, pracownicy techniczni szkół otrzymują niskie wynagrodzenia, z których nie sposób się utrzymać. Są inne dziedziny, gdzie można poszukiwać możliwości oszczędzania – powiedział Waldemar Tomaszewski.
Przewodniczący AWPL także nazwał jedną z najważniejszych kwestii konieczność zwiększenia dopłat bezpośrednich dla rolników na Litwie.

– Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, w której jestem jedynym przedstawicielem z Litwy, jest niezwykle ważna dla naszego kraju. Podczas prezydencji w Radzie UE powinniśmy wywalczyć zwiększenie dopłat dla naszego kraju. Niedawno Parlament Europejski podjął decyzję o stopniowym zwiększaniu dopłat bezpośrednich dla krajów, które otrzymują najmniejsze dopłaty. W obecnej sytuacji sam Bóg pomaga nam oferując dodatkowe możliwości wywalczenia zwiększenia dopłat bezpośrednich – mówił Waldemar Tomaszewski.