„Złota Jesień” na IV Międzynarodowym Przeglądzie Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej PUMA 2013

Zespół „Złota Jesień” miał okazję zaprezentować swą całoroczną pracę na międzynarodowej scenie
Zespół „Złota Jesień” miał okazję zaprezentować swą całoroczną pracę na międzynarodowej scenie

Przegląd Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej PUMA jest organizowany corocznie od 1994 r.

Jest to przedsięwzięcie arteterapeutyczne prezentujące działania twórcze osób starszych i niepełnosprawnych. Od 2010 r. przegląd rozszerzył swój zasięg poza granice Polski. W tegorocznej edycji udział wzięło 72 zespoły. Uczestniczyły zespoły artystyczne seniorów i osób niepełnosprawnych z całej Polski a także z zagranicy: Czech, Słowacji, Danii, Łotwy oraz Litwy. Właśnie jednym z reprezentujących Litwę był zespół „Złota Jesień” ze Środowiskowego Centrum Usług Socjalnych Starostwa Czarnoborskiego. Nasi seniorzy mieli okazję zaprezentować swą całoroczną pracę na międzynarodowej scenie.

Coraz częściej zwraca się uwagę na potrzeby osób w starszym wieku, ludzie starzy stanowią jedną z grup społecznych, zamykają się w kręgu własnym, często są spychani na margines społecznego życia przez innych. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wskazuje się m.in. pogarszający się stan zdrowia, złą sytuację materialną skutkującą zmniejszeniem oczekiwań i potrzeb co do jakości życia, poczucie osamotnienia i marginalizacji, ogólną niechęć do aktywności społecznej, brak oferty umożliwiającej aktywne spędzenie czasu wolnego.

DSC08461Udział w przeglądzie umiejętności artystycznych mobilizował naszych seniorów do całorocznej i systematycznej pracy. Stworzył im możliwość aktywnego zaistnienia w społeczeństwie, przełamał istniejące stereotypy i pokazał, że osoby starsze mogą w sposób profesjonalny realizować swoje pasje i czerpać z tego satysfakcję i poczucie własnej wartości. Celem i zadaniem naszego zespołu jest przedstawienie najpiękniejszych i najcenniejszych wartości tradycyjnych kultury Wileńszczyzny.

Samorząd Rejonu Wileńskiego opłacił koszty transportu. Środowiskowe Centrum Usług Socjalnych Starostwa Czarnoborskiego i zespół „Złota Jesień” serdecznie dziękują za piękny pobyt dla kierownictwa Samorządu Rejonu Wileńskiego: mer rejonu wileńskiego pani Marii Rekść, dyrektorowi administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego pani Lucynie Kotłowskiej oraz kierowniczce Wydziału Opieki Socjalnej pani Stefanii Stankiewicz.

Wielkie brawa organizatorom za trud włożony w organizację całego przedsięwzięcia – Domowi Pomocy Społecznej „Pod Dębem” oraz dyrektorowi panu Adrzejowi Paci za gorącą atmosferę i treściwe wycieczki.
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Anna Komorowska Małżonka Prezydenta RP, Maria Pańczyk-Pozdziej Wicemarszałek Senatu RP, Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Kierownik grupy Renata Adamowicz