„Wiosna z ks. Józefem Obrembskim“ uwieńczona pieszą pielgrzymką śladami Ks. Obrembskiego

6„Życie księdza prałata Józefa Obrembskiego było światłem, miał serce ciągle otwarte na drugiego człowieka….Modląc się o wieczny odpoczynek księdza prałata, musimy gromadzić się, by nie płakać nad jego odejściem, ale dziękować Stwórcy za jego życie…”.

Komitet organizacyjny imprez, poświęconych upamiętnieniu Ks. Józefa Obrembskiego szczególne podziękowania kieruje do księży, którzy podczas pielgrzymki głosili konferencje: ks. Ireneusz, ks. Jan Mackiewicz, Ks. Józef Aszkiełowicz, Ks. Jerzy Witkowski, ks. Rusłan Wilkiel, ks. Paweł Palul, ks. Jan Matusewicz, ks. Kazimierz Gwozdowicz, ks. Stanisław Matiukiewicz, o. Marek Dettlaff.

Podziękowania siostrze Jordanie oraz Siostrom od Aniołów, które potrafiły roztańczyć zmęczonych pielgrzymów. Dziękujemy scholom oraz grupom śpiewającym za koncerty, śpiewy i pogodny nastrój. Harcerzom za śpiewy przy ognisku. Służbie porządkowej za dbanie o bezpieczeństwo pielgrzymów i medykom, gotowym w każdej chwili udzielić pomocy chorym.

Kierowcom za pomoc strudzonym i zmęczonym. Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy spotykali i częstowali posiłkami. Administracjom szkół, a szczególnie Zujuńskiej Szkoły Średniej na czele z dyrektorem Markiem Pszczołowskim za przygotowanie posiłku w terenie, Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie na czele z dyrektorem Żanetą Jankowską, Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie na czele z dyrektorem p. Teresą Młyńską za przygarnięcie pielgrzymów na noc. Starostom Turgiel, Mariampola, Rudomina, Zujun, Suderwy i Mejszagoły.

Organizatorom konkursu, poświęconego upamiętnieniu i poznaniu postaci Ks. Józefa Obrembskiego p. Janinie Klimaszewskiej, przewodniczącemu grupy roboczej, której zadaniem było zorganizowanie Pielgrzymki, Robertowi Komarowskiemu, pani Wiolecie Ciereszko za przygotowanie chust pielgrzymkowych i sprawne załatwianie spraw organizacyjnych.