Spotkanie krajów – partnerów w Szkole-przedszkolu w Mickunach

Tego samego dnia odwiedziliśmy Samorząd rejonu wileńskiego, gdzie zostaliśmy powitani przez Kierownik Wydziału Oświaty  Lilię  Andruszkiewicz  i zastępcę dyrektora Administracji Roberta Komarowskiego
Tego samego dnia odwiedziliśmy Samorząd rejonu wileńskiego, gdzie zostaliśmy powitani przez Kierownik Wydziału Oświaty Lilię Andruszkiewicz i zastępcę dyrektora Administracji Roberta Komarowskiego

2-8 czerwca 2013 roku w ramach wielostronnego partnerstwa projektu Comenius „Uczyńmy nasz świat zielonym i czystym” odbywało się ostatnie w bieżącym roku spotkanie partnerów  z Grecji, Turcji, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Słowenii, Polski, Łotwy,  Francji w szkole – przedszkolu w Mickunach w rejonie wileńskim.

Podczas tego spotkania omówiono wyniki realizowanego projektu, działalność prowadzoną w szkole – przedszkolu, trudności, które powstają w procesie wdrażania, a także dokonano przeglądu dat działalności i spotkań w następnym, ostatnim roku projektu.

Realizacja projektu opierała się na pracy zespołowej. Szczególną uwagę zwracano na zdobywaniu wiedzy poprzez twórczość, ponieważ w placówce przedszkolnej twórczość jest kształcona przede wszystkim. Ten projekt wciągnął do działalności społeczność całego przedszkola.

Międzynarodowe wizyty stworzyły wychowawczyniom możliwość podróżowania i poznawania innych krajów.  Mogły one bezpośrednio obcować z reprezentantami różnych kultur, dziećmi, doświadczyć ich gościnności, posłuchać muzyki, obejrzeć tańce, skosztować specjałów regionu i zwiedzić zabytki. Miały również okazję spotkać się z władzami lokalnymi oraz wymienić poglądy i idee dotyczące systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i edukacyjnych oraz problemów ochrony środowiska w każdym kraju.

Podczas spotkania na  Litwie  poważna praca trwała tylko kilka dni,  w innych  dniach wizyty gości mieliśmy okazję odwiedzić nie tylko szkołę – przedszkole w  Mickunach  i spędzić pół dnia z dziećmi, ale także odwiedziliśmy słynne miejsca rejonu wileńskiego, Wilna i okolicznych miast i miasteczek.
3 czerwca goście spotkaliśmy tradycyjnie – chlebem i solą.  Słowo powitalne wygłosiła koordynator projektu – dyrektor Bożena Pietrulewicz, a dzieci powitały gości śpiewem w języku polskim, litewskim i angielskim. Stworzyliśmy możliwość naszym gościom poznać codzienne życie naszej placówki bliżej, pozwoliliśmy gościom wlać się do naszej przyjaznej społeczności. Wychowawczynie Bożena Rusakiewicz i Alina Makiewicz z wychowankami piekły wafle, goście pomogli zagnieść ciasto.

Wychowawczynie Agata Vysockienė i  Irena Makowska barwiły kwiaty i upiększały swoje grupy  pięknymi  plakatami w kwiaty. Wychowawczynie  Jolanta Raczewska i Bożena Kandratowicz zezwoliły naszym gościom zostać ogrodnikami i razem z naszymi wychowankami  doglądać grządkę owoców i warzyw ekologicznych.

Tego samego dnia odwiedziliśmy Samorząd rejonu wileńskiego, gdzie zostaliśmy powitani przez Kierownik Wydziału Oświaty  Lilię  Andruszkiewicz  i zastępcę dyrektora Administracji Roberta Komarowskiego.
Omawianie projektu oraz prezentacja zrealizowanych działań odbywały się w ciągu dwóch dni, pozostałe dni poświęciliśmy na poznanie naszej kultury, naszej historii, kuchni, folkloru i piękna państwa. Odwiedziliśmy starówkę Wilna, zamek w Trokach, Borek Oniksztyński  ze słynnym  Puntukasem,  kopce  Kiernowa i Izbę Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach. W ciągu całej wizyty goście byli zachwyceni naszą przyrodą, zielonymi parkami w środku miasta, czystością miasta i gościnnością ludzi.

Realizacja  międzynarodowego wielostronnego  projektu  udziela tak brakującej motywacji do doskonalenia, poznawania, nauki komunikacji  i współpracy.