AWPL o przewodnictwie Litwy w Radzie Unii Europejskiej

Zdaniem Waldemara Tomaszewskiego, rozpoczynająca się litewska prezydencja w Radzie UE jest wspaniałą okazją, by wreszcie zawalczyć o większe dopłaty bezpośrednie dla rolników Fot. Marian Paluszkiewicz
Zdaniem Waldemara Tomaszewskiego, rozpoczynająca się litewska prezydencja w Radzie UE jest wspaniałą okazją, by wreszcie zawalczyć o większe dopłaty bezpośrednie dla rolników Fot. Marian Paluszkiewicz

1 lipca Litwa od Irlandii przejęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej na najbliższe sześć miesięcy, a 31 grudnia ster przekaże Grecji.

Z tej okazji została zorganizowana konferencja prasowa w parlamencie litewskim.
Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL), zaznaczył, że przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej powinno być przede wszystkim aktywne.

— Musimy wypaść na wysokim poziomie, ponieważ jesteśmy pierwsi z krajów bałtyckich, którzy przewodniczą w Radzie UE. Taka okazja może powtórzyć się dopiero po 14 latach. Musimy wykorzystać każdą okazję — powiedział przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.
Zdaniem Waldemara Tomaszewskiego, rozpoczynająca się litewska prezydencja w Radzie UE jest wspaniałą okazją, by wreszcie zawalczyć o większe dopłaty bezpośrednie dla rolników. Niedawno Parlament Europejski podjął decyzję o stopniowym zwiększaniu dopłat bezpośrednich dla krajów, które otrzymują najmniejsze dopłaty.

— Mamy pół roku na przekonanie innych państw członkowskich, że 500-procentowa różnica w dopłatach dla rolników z tzw. nowej i starej Unii jest niedopuszczalna i powinna być zlikwidowana jak najszybciej. Litwa jest na przedostatnim miejscu, to jest niesprawiedliwe w stosunku do naszych rolników — mówił Tomaszewski.

Przewodniczący AWPL zaznaczył, że wiarygodność, wzrost gospodarczy i otwartość — to priorytety Litwy na okres jej półrocznej prezydencji w UE. Litwie, jako członkowi UE jest bardzo ważne mieć własne priorytety, żeby wykorzystać ten okres przewodnictwa w Radzie UE. Priorytetami Litwy mają być między innymi bezpieczeństwo energetyczne i Partnerstwo Wschodnie oraz zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży.
Podczas konferencji Waldemar Tomaszewski zaznaczył, że Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił poprawki do Ustawy o Zwrocie Ziemi przygotowane przez resort rolnictwa. Poprawki w ustawie przewidywały możliwość rekompensaty za niezwróconą miejską ziemię w postaci działek leśnych, których w kraju nie brakuje. Poprawki nie przyjęto, zabrakło bowiem głosów konserwatystów i które były decydujące.

Przewodnicząca frakcji AWPL w Sejmie posłanka Rita Tamašunienė zaznaczyła, że na początku wspólnej pracy koalicji rząd i AWPL porozumiewali się w sprawie podstawowych celów działalności. Przede wszystkim o zwiększaniu dochodów osobom o najmniejszych zarobkach, które obecnie są w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. Rozwiązywanie problemów społecznych oraz zwiększania konkurencyjności państwa.

— Nasza koalicja nie wyrzeka się swoich obietnic wyborczych. Powoli staramy się je realizować. W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął pakiet poprawek do ustaw podatkowych. Wreszcie zwiększono nieopodatkowany minimalny dochód do 570 litów, to na pewno odczują osoby o minimalnych zarobkach. Wprowadzono ulgi dla osób wychowujących dzieci. Sejm zaaprobował również propozycję AWPL stosowania 5-procentowej taryfy podatkowej na usługi hotelarskie — powiedziała przewodnicząca frakcji AWPL.

W okresie stosowania zmniejszonej taryfy VAT na usługi hotelarskie z sektora usług turystycznych w 2010 roku do budżetu państwa trafiło o 20,8 proc. więcej podatków niż podczas obowiązywania wyższej stawki podatkowej.
— W porównaniu z innymi państwami UE, ceny w naszych hotelach nie są konkurencyjne. Powinniśmy wykorzystać wszystkie zalety naszego kraju, mamy bardzo piękną przyrodę, która przyciąga turystów. Musimy starać się kształtować jego wizerunek i na wszelkie sposoby pobudzać turystykę i to pomoże zwalczyć bezrobocie — powiedziała Rita Tamašunienė.

***
W ciągu najbliższego półrocza w Brukseli i Luksemburgu Litwa zorganizuje ponad 1 500 posiedzeń różnego szczebla. W Litwie zostanie zorganizowanych ponad 200 imprez — ponad 20 spotkań na najwyższym szczeblu, 160 spotkań eksperckich, 12  parlamentarnych, około 70 spotkań grup roboczych.